Stemming brief Toevoegen van leeftijd als non-discriminatiegrond - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 30 oktober 2020
kalender

Stemming brief Toevoegen van leeftijd als non-discriminatiegrond


1.

Tekst

Aan de orde is de stemming over de brief van het Presidium over een voorlichtingsverzoek aan de Afdeling advisering van de Raad van State over het amendement van het lid Krol over toevoegen van leeftijd als non-discriminatiegrond (Kamerstuk 32411, nr. 11) (32411, nr. 13).

De voorzitter:

Ik stel voor conform het voorstel van het Presidium te besluiten.

Daartoe wordt besloten.

Tweede Kamer

Stemming brief Toevoegen van leeftijd 11 februari 2020 als non-discriminatiegrond    TK 52

52-24-1


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.