EU-Vietnam handelsovereenkomst: wat zijn de voordelen? - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 26 januari 2021
kalender

EU-Vietnam handelsovereenkomst: wat zijn de voordelen?

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op donderdag 11 juni 2020.

Ontdek de voordelen van het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Vietnam, bedoeld om vrijwel alle tarieven tussen Vietnam en de EU tijdens de komende tien jaar af te schaffen.

Voor de stemming op 12 februari 2020 over het vrijhandels- en investeringsakkoord tussen de EU en Vietnam, legt Belgisch EP-lid en rapporteur Geert Bourgeois (ECH) de sociale, economische milieuvoordelen uit.

Ontdek de handelsovereenkomsten waar de EU aan werkt

Kan je een overzicht geven van de veranderingen die het handelsakkoord tussen de EU en Vietnam zou teweegbrengen?

Het doel is om 99% van de tarieven binnen zeven jaar te elimineren. Dit betekent een verhoging van Vietnamese export naar de EU van €15 miljard per jaar tegen 2035, tegenover een jaarlijkse groei van de EU-export naar Vietnam van €8,3 miljard. Uiteraard staan er tegenover elk miljard euro aan EU-export ongeveer 14.000 nieuwe goed betaalde banen in de EU. Het akkoord sluit ook mooi aan bij de ambitie van de EU als globale speler.

Wat is de stand van zaken wat betreft de huidige economische betrekkingen met Vietnam?

Er is reeds handel en er zijn investeringen, maar niet genoeg. Vietnam is een levendige markt met een jonge bevolking. Met een jaarlijkse economische groei van 6-7%, is Vietnam een erg interessante markt voor Europese investeerders.

In 2018 voerde het land goederen uit naar de EU met een waarde van ongeveer €42,5 miljard. Omgekeerd voerden wij goederen uit van ongeveer €13,8 miljard. Met deze vrijhandelsovereenkomst die gestuurd zal zijn door duidelijke regels, zal export in beide richtingen toenemen.

Belangrijkste exportproducten

  • De voornaamste goederen die de EU importeert uit Vietnam zijn telecommunicatieapparatuur, kleding en voeding.
  • De EU voert vooral machines, transportmateriaal, chemicaliën en landbouwproducten uit naar Vietnam.

Wat is het geopolitiek belang voor de EU van dit vrijhandelsakkoord?

China is één van de buurlanden van Vietnam; en ze hebben een nauwe band met de VS. Het is daarom erg belangrijk dat we onze banden met dit land versterken. De onderhandelingen duren al acht jaar en het is belangrijk dat we nu tot een akkoord komen. Moest dat niet lukken, ben ik er zeker van dat de Chinees-Vietnamese betrekkingen nog belangrijker zullen worden.

Bovendien moeten we met deze eerste handelsovereenkomst van het nieuwe Europees Parlement de wereldwijde norm zetten, en dat terwijl we welvaart en nieuwe banen scheppen.

Het Parlement stemt ook op een investeringsbeschermingsovereenkomst met Vietnam, kan je daar meer over vertellen?

Het akkoord wil voorspelbaarheid en rechtszekerheid voor investeerders garanderen. In geval van een geschil, zal er een kader voorzien zijn. Vietnam heeft een modern Investment Court System (ICS) aanvaard, vergelijkbaar met het systeem dat reeds overeengekomen is met Canada, met onafhankelijke rechters, een gedragscode, en een gemakkelijke toegang voor KMO’s. Dit creëert stabiliteit en vertrouwen voor onze kleine bedrijven.

Welke voorzieningen kunnen we in het akkoord terugvinden op het vlak van milieu- en arbeidsnormen?

Ik ben me zeer bewust van deze bezorgdheden, maar handelsakkoorden zoals deze zijn precies een zet om de standaarden buiten de EU te verbeteren. Wat betreft de arbeidsomstandigheden, is Vietnam verplicht om de IAO-Verdragen (of ILO-conventies) toe te passen en ze te integreren in de arbeidswet. Er is bijvoorbeeld tot hiertoe geen recht op vereniging voor vakbonden, maar Vietnam heeft zijn strafrecht aangepast.

Op het vlak van milieu, is Vietnam gebonden aan het klimaatakkoord van Parijs. De EU werkt eraan om CO2-neutraal te zijn en we moeten een gelijk speelveld creëren met andere landen. Als wij ons voor iets inzetten, moeten we hetzelfde verwachten van anderen - dus klimaat komt aan bod in het handelsakkoord.

Velen in het Parlement zijn ongerust over mensenrechten in Vietnam, hoe zullen deze akkoorden voor verbetering zorgen?

We zijn ernstig bezorgd over de politieke gevangenen en hebben tegenover de Vietnamese autoriteiten het belang van mensenrechten benadrukt. Vietnam reageert hierop positief, en vanaf deze maand zal een delegatie van het Europees Parlement de situatie nauwlettend opvolgen. We hebben ook een akkoord over de totstandkoming van een interparlementaire delegatie tussen het Parlement en de Vietnamese nationale vergadering.

Natuurlijk ben ik mij er volledig bewust van dat het glas niet vol is, maar ik roep mijn collega-Europarlementsleden op om goedkeuring te geven, want dit akkoord is precies een hefboom om de situatie te verbeteren. Vietnam heeft verplichtingen op het vlak van arbeidsomstandigheden, milieu en mensenrechten, en wij zullen dit strikt opvolgen.

Lees meer over het EU-handelsbeleid en mensenrechten

Indien het Parlement de overeenkomsten goedkeurt op 12 februari, wat zijn dan de volgende stappen?

Voor het vrijhandelsakkoord is goedkeuring van de nationale parlementen van de EU-lidstaten niet nodig. De Commissie heeft het mandaat om dit onmiddellijk toe te passen. Het bereiken van nul-tarieven en de vermindering van non-tarifaire handelsbelemmeringen zullen geleidelijk gebeuren, en dat tegen 2035.

De investeringsbeschermingsovereenkomst zal wel de goedkeuring van nationale parlementen vereisen, omdat justitie een bevoegdheid van de lidstaten is. En dit zal even duren.

Meer over de handelsovereenkomsten van de EU

Meer informatie