35377 NL - Europees voorstel/­Europese mededeling
EU-voorstel: Mededeling van de Commissie over de Europese Green Deal COM(2019)640

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

EU-voorstel: Mededeling van de Commissie over de Europese Green Deal COM(2019)640

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 16 moties ingediend.

3.

Documenten

(46 stuks)

2 31 januari 2020, brief, nr. 1     KST353771
Brief regering; Fiche: Europese Green Deal
 
2 4 februari 2020, brief, nr. 2     KST353772
Brief regering; Appreciatie Green Deal en ophogen EU 2030-broeikasgasreductiedoel
 
2 25 juni 2020, motie, nr. 3     KST353773
Motie Beckerman c.s. over niet instemmen met de gedelegeerde handelingen
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het betrokken EU-dossier, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.