Brandbrief Provincie Limburg over vliegveld Maastricht - Aachen

Met dank overgenomen van R.J. (Remco) Dijkstra i, gepubliceerd op dinsdag 28 januari 2020, 2:36.

Schriftelijke Vragen van de leden Lodders, Nijkerken-de Haan en Remco Dijkstra (allen VVD) aan minister van Financiën en de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Limburg vreest verlies duizenden banen door luchtvrachttaks’ uit de Telegraaf van 24 januari 2020?

 • 1. 
  Bent u bekend met het artikel ‘Limburg vreest verlies duizenden banen door luchtvrachttaks’ uit de Telegraaf van 24 januari 2020[1]?
 • 2. 
  Kunt u ingaan op de effecten van de vliegtaks op Maastricht Aachen Airport? Hoeveel vluchten van Maastricht Aachen Airport zullen zich verplaatsen naar omliggende vliegvelden en wat is het (internationale) per saldo milieueffect hiervan?
 • 3. 
  Kunt u de berichten staven dat de vliegtaks slecht kan uitpakken voor de 3300 medewerkers van dit vliegveld? Zo ja; want bent u van plan hier aan te doen? Zo nee, waarom niet? Kunt u precies aangeven waarom u het niet eens bent met de berekeningen van de provincie?
 • 4. 
  Is in de voorbereidende fase van het wetsvoorstel specifiek onderzoek gedaan naar de positie van Maastricht Aachen Airport? Zo ja; wat waren de conclusies hiervan? Zo nee, waarom niet?
 • 5. 
  Erkent u dat deze luchthaven vanwege zijn geografische positie relatief veel last heeft van prijsschommelingen? Kunt u specifiek ingaan op de door het kabinet voorspelde afname van het aantal vrachtvluchten in relatie tot Maastricht Aachen Airport?
 • 6. 
  Welk overleg heeft er plaatsgevonden met de Provincie Limburg of het vliegveld zelf om de negatieve effecten, zoals banenverlies, te beperken?
 • 7. 
  Bent u het eens met de briefschrijvers dat de studie naar de effecten op de luchtvracht, bijvoorbeeld in de studie van CE Delft (‘Economische en Duurzaamheidseffecten Vliegbelasting’) beperkt is? Waarom is Maastricht Aachen Airport niet betrokken bij het onderzoek van CE Delft?

Bent u bereid om aanvullend onderzoek te doen? Zo nee, waarom niet?

 • 8. 
  Kunnen de relatieve kosten van luchtvracht ten opzichte van andere vormen van goederenvervoer gegeven worden? Wat is de rol van luchtvracht voor ons vestigingsklimaat?
 • 9. 
  Wat is de economische waarde van de luchtvracht voor Nederland en specifieke regio’s zoals Limburg? Kan in worden gegaan op de hoeveelheid banen die te danken zijn aan de luchtvracht? Kan hierbij ook ingegaan worden op de indirecte en keteneffecten van de luchtvracht?
 • 10. 
  Hoe staan de gesprekken over een Europese vliegbelasting, zoals afgesproken in het regeerakkoord? Ziet het er naar uit dat een Europese vliegbelasting de voorgestelde nationale vliegbelasting spoedig kan vervangen, en daarmee het gelijk speelveld kan bevorderen?
 • 11. 
  Kunt u deze vragen beantwoorden voor het plenaire debat over het wetsvoorstel vliegbelasting?

[1] https://www.telegraaf.nl/nieuws/1778424530/limburg-vreest-verlies-duizenden-banen-door-luchtvrachttaks