Apk-plicht landbouwvoertuigen

Met dank overgenomen van R.J. (Remco) Dijkstra i, gepubliceerd op maandag 27 januari 2020, 2:37.

Dit wetsvoorstel kent een lange voorgeschiedenis. De Kamer keurde eerdere voorstellen af… en terecht!

Hoewel wij nu als VVD positiever zijn, wil ik wel weten: wat betekent een apk-plicht voor de verkeersveiligheid? In welke mate doet dit wetsvoorstel iets aan de verkeersveiligheid? De SWOV berekende eerder voor de periode 2006-2015 het aantal ongevallen en dodelijke slachtoffers met landbouwvoertuigen per jaar. Toch een paar procent per jaar. Hoe zit dit?

Zelf kom ik op de racefiets in de Betuwe regelmatig een trekker met aanhanger tegen. Als dat op de dijk is, of sowieso een smalle weg, dan stap ik echt af en ook als wandelaar duik ik de berm in. Het zijn grote gevaarten met hoge snelheid en soms jonge chauffeurs.

Wat maakt deze wet de verkeersveiligheid op dit moment beter? Welk effect heeft deze wet, -of het verplaatsen van trekkers naar mogelijk andere wegen-, voor de fietsers, wandelaars en verkeersveiligheid in en rondom plattelandsdorpen?

Partijen (VVD, CDA, SGP) hebben de kentekenplicht tegengehouden omdat het een kop op beleid was en er geen alternatief was onderzocht. De VVD wilde geen lastenverzwaring voor het bedrijfsleven, de agrarische sector en fruittelers. Maar in het kader van verkeersveiligheid is het onderwerp wel meermalen geagendeerd. Door zowel politiek, belangenorganisaties, als de OVV in 2013 haalde een PvdA-motie om voor een kentekenplicht voor trekkers te stemmen een meerderheid. Dat is een feit waar we mee te maken hebben.

Nadat het eerdere voorstel in 2016 verworpen is, heeft de sector zelf, en in samenwerking met de minister de focus verlegd. Samen met wegbeheerders (VNG/IPO) zijn ze tot overeenstemming gekomen, wat ik neerzet als een broos bouwwerk waar je niet zomaar stenen uit kunt halen of het bouwwerk van een ander kleurtje voorzien.

Nederland is inmiddels door de Europese Commissie in gebreke gesteld. Klopt het dat Nederland het enige land in Europa is waar nog geen apk-plicht is voor trekkers? Hoe kan dit zo? Waarom hebben trekker wel in het voormalige Oostblok apk-plicht, met of zonder kentekenplaat, maar nog niet in Nederland?

Wat betekent de ingebrekestelling eigenlijk? Krijgen wij een boete? Wanneer hadden we moeten voldoen, is het niet al veel te laat? Hoe hoog is die boete en wie draait ervoor op? En waarom zouden we een boete betalen als andere Europese landen, boetes vanuit de EU aan hun laars lapt?

Wat is het alternatief? Kunnen we de apk doen zonder kenteken en wat betekent dat dan? Het gaat immers niet om een kenteken op een trekker, maar om een apk voor bepaalde landbouwvoertuigen die harder rijden. Is dat onderzocht? Zou het zonder kenteken kunnen en wat zijn dan de gevolgen? Het ligt niet voor. Kan de Minister de reden hiervan geven?

Hoe houden we de impact van kentekening én de apk zo lean-and-mean als mogelijk?

Zonder de angst voor motorrijtuigenbelasting of een tachograaf in de toekomst? De VVD wil namelijk niet dat de kosten voor ondernemers meer toenemen dan uiterst noodzakelijk. Welke garanties kunnen wij daar over krijgen?

Over welke kosten per voertuig voor de apk en de kentekenplaat hebben we het eigenlijk? En hoe verhouden deze kosten zich dit tot de waarde van een moderne trekker? Klopt het dat er een ingroeipad is? Dat de tijd genomen wordt? Dat nieuwe trekkers meteen aan nieuwe eisen moeten voldoen, maar oude niet?

Een zijstap die meteen geregeld wordt: De VVD is blij als een einde komt aan de categorie motorrijtuigen met beperkte snelheid, kortweg MMBS. Vreselijke dingen zijn dat. Voor de leek: dat zijn gewoon omgebouwde auto’s waarbij een paar hogere versnellingen onklaar zijn gemaakt, voorzien zijn driehoekige plaat en nu 16-jarigen mee mogen rijden.

Regelmatig lees je dat een knul betrapt is in een MMBS die harder reed dan toegestaan, soms wel boven de honderd kilometer per uur. Die dingen moeten dan meteen door de shredder en gelukkig deed de OvJ dat laatst ook. Ieder jaar verongelukken er een paar in voertuigen die meestal toch zwaar opgevoerd blijken te zijn. Nieuwe mmbs-en komen er met dit wetsvoorstel niet meer bij, maar de bestaande wil de VVD eigenlijk ook van de weg af. Kan dat met dit voorstel, of is het een uitsterfconstructie en hoe lang duurt het?

Voorzitter, Nu ligt er een breed pakket waar de sector zich wel in kan vinden en wat een vertaling is van de Europese richtlijn op een manier die past bij ons land. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld fruittreintjes.

En waarborgen:

 • · 
  Er komt een betere toegang op verbindings- en rondwegen,
 • · 
  een verhoging van de snelheid wordt mogelijk,
 • · 
  er komt geen motorrijtuigenbelasting,
 • · 
  er is geen tachograaf nodig
 • · 
  en nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid worden voortaan niet meer toegelaten zodat misbruik verminderd wordt. Allemaal zaken die recht doen aan de richtlijn en tegelijkertijd op draagvlak kunnen rekenen.

De VVD wil de APK-plicht zo beperkt mogelijk houden. Onze VVD-lijn is altijd consistent geweest op dit het dossier. Goede wetten steunen we, slechte niet. De vorige was niet goed, deze is beter.

Eerder was steun voor het T-rijbewijs en steun voor verhoging van de snelheid naar 40 km/uur om de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren. Dat is geregeld en gelukt. Nu er goede vervolgafspraken zijn gemaakt met de sector, wegbeheerders en het pakket er ligt, is er sprake is van een evenwichtig bouwwerk. Want naast de nadelen staan er genoeg overtuigende voordelen tegenover, zodat de balans nu de juiste kant op draait..

Ik ben benieuwd naar het antwoord over de verkeersveiligheid, want alleen een geel/witkenteken doet dat natuurlijk niet. Verplaatsing naar andere wegen kan wel helpen, het voorkomt bangige wandelaars of fietsers zoals ik.

Een APK kan ook zorgen voor veilige voertuigen op de weg, bijvoorbeeld omdat de reminrichting en verlichting periodiek gecontroleerd gaat worden. Dat kan helpen om ongelukken vanwege technische mankementen te minderen.

Ook biedt een kenteken mogelijk kostenvoordelen in de verzekering, bij handhaving door de politie en bij diefstalpreventie. Wegbeheerders zullen bepaalde wegen gaan openstellen voor trekkers, dat zal de verkeersveiligheid ten goede moeten komen.

Hoe hard zijn de garanties en afspraken met wegbeheerders en hoe zijn die geregeld? Ik lees over een centraal systeem, hoe gaat dat werken? Krijgen de boeren de gewenste voordelen daadwerkelijk?

Nogmaals we vragen ook wat van de boer en die staat al onder druk, dus de lastenverhoging dient wel tot een minimum beperkt te blijven. Er moet geen sprake van de introductie van motorrijtuigenbelasting of eisen met rijtijden via een tachograaf, en het is goed als de Minister dat in haar bijdrage zo op verzoek van de VVD nog helder markeert.

Ik zie uit naar de beantwoording.