Vrachtwagenladingen afgekeurd vanwege inklimmers

Met dank overgenomen van R.J. (Remco) Dijkstra i, gepubliceerd op maandag 27 januari 2020, 2:37.

Schriftelijke vragen van de leden Remco Dijkstra en Becker (beiden VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht: “Ladingen afgekeurd wegens inklimmers”.

 • 1. 
  Zijn beide bewindspersonen bekend met het artikel getiteld: ’Ladingen afgekeurd wegens inklimmers’ uit het Nieuwsblad Transport van 16 januari 2020? [1]
 • 2. 
  Is er een indicatie van de schade die wordt geleden door de transportsector door de afgekeurde ladingen vanwege inklimmers? Wie is er aansprakelijk voor de geleden schade?
 • 3. 
  Hoeveel afgekeurde ladingen zijn er bekend bij de Koninklijke Marechaussee? Hoeveel personen zijn er in 2019 aangetroffen in ladingen van Nederlandse transporteurs?
 • 4. 
  Kunt u aangeven hoeveel inklimmers in de afgelopen drie jaar zijn aangetroffen, wat hun land van herkomst was, wat gebeurt er met de aangetroffen ‘inklimmers’ en in hoeverre het per geval is gelukt om hen uit te zetten naar het land van herkomst?
 • 5. 
  Vaak wordt de lading na het aantreffen van inklimmers afgekeurd. Dit is met name het geval bij voedsel en kleding. Wat wordt er met deze afgekeurde ladingen gedaan?
 • 6. 
  TLN geeft nu advies aan chauffeurs die onderweg naar de haven zijn om zo min mogelijk te stoppen, wat vindt de Minister van dit advies? Is het wenselijk dat chauffeurs minder stoppen? Komt hiermee de verkeersveiligheid niet in het geding?
 • 7. 
  The UK Border Force heeft een zogeheten Code of Practice opgesteld, een vehicle checklist met eisen voor chauffeurs die naar het Verenigd Koninkrijk afreizen. Is iedere chauffeur in het bezit van deze checklist? Is het verplicht om deze checklist ingevuld te overhandigen bij binnenkomst in de UK?
 • 8. 
  In 2016 zijn de grenscontroles al aangescherpt door het toenemende aantal inklimmers, maar de aantallen beginnen na afname weer te stijgen. Welke maatregelen zijn er destijds genomen? Zijn er in de tussentijd maatregelen bij gekomen? Is de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van plan meer maatregelen in te gaan voeren?
 • 9. 
  Kunt u aangeven welke gegevens u heeft over de mate waarin mensensmokkelnetwerken schuil gaan achter het probleem van de inklimmers en wat u er, ook in samenwerking met andere landen, aan doet om deze (ook via de gegevens van de aangetroffen inklimmers) op te rollen en te straffen?
 • 10. 
  Kunt u de vragen één voor één beantwoorden?

[1] Nieuwsblad Transport, 16 januari 2020, pagina 18 en 19.