Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Financiën (FIN) - 22 januari 2020

vrijdag 24 januari 2020

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Financiën (FIN)

Besluiten bij: 31066 - Belastingdienst

Besluiten bij: 21501-07 - Raad voor Economische en Financiële Zaken

Besluiten bij: 32013 - Toekomst financiële sector

Besluiten bij: 24515 - Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Besluiten bij: 32802 - Toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur

Besluiten bij: 33566 - Financieel en sociaal-economisch beleid

Besluiten bij: 31477 - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

Besluiten bij: 32761 - Verwerking en bescherming persoonsgegevens

Besluiten bij: 35371 - Ontslag van de Staatssecretaris van Financiën

Besluiten bij: 31597 - Werkprogramma van de commissie voor de Rijksuitgaven van de Tweede Kamer

Besluiten bij: 31936 - Luchtvaartbeleid

Besluiten bij: 30982 - Beleidsdoorlichting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Besluiten bij: 32861 - Beleidsdoorlichting Infrastructuur en Milieu

Besluiten bij: 30985 - Beleidsdoorlichting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Besluiten bij: 31104 - Beleidsdoorlichting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Besluiten bij: 31516 - Beleidsdoorlichting Defensie

Besluiten bij: 31511 - Beleidsdoorlichting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Besluiten bij: 24202 - Europese Rekenkamer

Besluiten bij: 35107 - Initiatiefnota 100% veilig sparen en betalen

Overige besluiten: