Verslag van een algemeen overleg Tweede Kamer uitgebracht over Arbeidsmarktbeleid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 26 januari 2021
kalender

Verslag van een algemeen overleg Tweede Kamer uitgebracht over Arbeidsmarktbeleid

woensdag 15 januari 2020

Bij dossiers 25883 - Arbeidsomstandigheden, 29407 - Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten, 29544 - Arbeidsmarktbeleid, 30012 - Leven Lang Leren, 30982 - Beleidsdoorlichting Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 32043 - Toekomst pensioenstelsel, 33566 - Financieel en sociaal-economisch beleid en 34351 - Evaluatie Wet werk en zekerheid (Wwz) en wetsvoorstellen 34108 - Wet aanpak schijnconstructies, 34699 - Aanpassing transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid en 35074 - Wet arbeidsmarkt in balans is een verslag van een algemeen overleg ondergebracht.

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)