De PvdA wenst de arbeid die begonnen is te kunnen voortzetten - Willem Drees 1952 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 4 april 2020
kalender

De PvdA wenst de arbeid die begonnen is te kunnen voortzetten - Willem Drees 1952

Met dank overgenomen van Partij van de Arbeid (PvdA) i, gepubliceerd op zaterdag 18 januari 2020, 11:14.

Minister-president W. Drees, achter een bureau met bloemen,

wijst op de grote betekenis van verkiezingen in de

democratische landen. Vervolgens spreekt hij over een film

die de Marshall-organisatie heeft laten vervaardigen over de

wederopbouw in Nederland. De PvdA wenst de arbeid die

begonnen is te kunnen voortzetten en in vooruitstrevende zin

te kunnen uitbouwen, gedreven door de gedachte "Door

samenwerking sterk". Drees noemt de arbeid die het

Nederlandse volk na de oorlog voor herstel en wederopbouw

heeft geleverd indrukwekkend. De offers die door het

Nederlandse volk zijn gebracht zijn niet tevergeefs geweest.

De PvdA heeft hier contructief aan kunnen meewerken, en hoe

sterker zij straks uit de verkiezingen tevoorschijn zal

komen, hoe meer zij haar invloed ten goede zal kunnen blijven

uitoefenen. Tot slot zingt Max van Praag het verkiezingslied

van de PvdA.