Wetsvoorstel over consumentenbescherming besproken - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 26 september 2020
kalender

Wetsvoorstel over consumentenbescherming besproken

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer) i, gepubliceerd op donderdag 16 januari 2020.

15 januari 2020, wetsvoorstel - Nederlandse toezichthouders krijgen meer mogelijkheden om consumenten beter te beschermen bij online zakendoen en winkelen. De Kamer bespreekt het wetsvoorstel van staatssecretaris Keijzer i (Economische Zaken en Klimaat) hierover.

Als gevolg van een Europese verordening i krijgen de nationale autoriteiten die de consument beschermen -- de Autoriteit Consument & Markt is de bekendste -- twee nieuwe bevoegdheden. Er kunnen mysteryshoppers worden ingezet en de toezichthouders krijgen de bevoegdheid om in het uiterste geval websites uit de lucht te halen.

ls je online winkelt, wil je geen nepproducten ontvangen en als je afgaat op restaurantrecensies, moeten die wel te vertrouwen zijn, stelt Aartsen (VVD). Net als de andere woordvoerders is hij voorstander van betere consumentenbescherming.

Platforms van buiten de EU

Aartsen (VVD) maakt zich in het bijzonder zorgen over de activiteiten van platforms van buiten de Europese Unie, zoals Alibaba. Hoe kunnen we dat soort clubs aansprakelijk stellen, vraagt hij de staatssecretaris.

Als een platform in strijd met de regelgeving handelt, kan de bevoegde autoriteit het platform daarop aanspreken, antwoordt Keijzer. Als dat niet helpt, kan een waarschuwing volgen en kan de autoriteit zelfs de website blokkeren.

Malafide webwinkels

Palland (CDA) vraagt aandacht voor malafide webwinkels die nepproducten verkopen of zelfs helemaal niets leveren. Kunnen we die met dit wetsvoorstel ook beter aanpakken? De staatssecretaris denkt van wel: de mysteryshoppers en de mogelijkheid de website uit de lucht te halen zijn echt nieuwe bevoegdheden.

Hoewel Graus (PVV) vóór verbetering van het consumentenrecht is, wil hij van de staatssecretaris de garantie dat dit wetsvoorstel niet leidt tot meer inmenging van de EU. Die garantie geeft zij niet, maar omdat dit wetsvoorstel voorziet in extra nationale bevoegdheden vindt Keijzer dat de wet Graus toch "als muziek in de oren zou moeten klinken".

De Kamer stemt op 21 januari over het wetsvoorstel en de tijdens het debat ingediende moties.