Reactie VVD op Advies Stikstof Luchtvaartsector (Remkes)

Met dank overgenomen van R.J. (Remco) Dijkstra i, gepubliceerd op woensdag 15 januari 2020, 2:37.

De VVD Tweede Kamerfractie heeft met belangstelling kennisgenomen van het rapport-Remkes over stikstofproblematiek en de luchtvaartsector. Het rapport is genuanceerd en laat zien dat de luchtvaartsector een bijdrage moet leveren aan het terugdringen van stikstofemissie en -depositie. Tegelijk wordt ook het belang van een economisch gezonde luchtvaartsector, een van de banenmotoren van Nederland, onderkend. Niet voor niets heeft Schiphol al aangegeven met het rapport te kunnen werken.

Steeds meer Nederlanders maken gebruik van het vliegtuig, bijvoorbeeld om op vakantie te gaan. Daar hebben zij vaak hard voor gewerkt en gespaard. Het rapport noemt de randvoorwaarden waarbinnen die groei mogelijk is. Wij zien de discussie over het mogelijk maken van groei van de luchtvaart en gelijktijdige vermindering van de stikstofuitstoot met interesse tegemoet.

Het rapport schetst een route naar de mogelijke realisering hiervan. Het is nu in eerste instantie aan het kabinet om te zien hoe dit voor elkaar kan worden gekregen.