Algemeen overleg EU-informatievoorziening - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 1 oktober 2020
kalender

Algemeen overleg EU-informatievoorziening

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer) i, gepubliceerd op maandag 13 januari 2020.

Europese Zaken

Op woensdag 15 januari vindt het algemeen overleg EU-informatievoorziening plaats. De leden van de vaste commissie voor Europese Zaken spreken met de minister van Buitenlandse Zaken Blok over de wijzen waarop en termijnen waarin de Kamer informatie ontvangt vanuit het kabinet ten behoeve van de controlefunctie van de Kamer op EU-gerelateerde zaken.

De leden zullen met de minister spreken over toetsingstermijnen van voorstellen van de Europese Commissie i op de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit tijdens kerstrecessen en de kabinetsreactie op het verslag van de Europese Commissie over de toepassing in 2018 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement i, de Raad en de Commissie. Verder komt de aanwezigheid van de minister van Buitenlandse Zaken bij de Raden Algemene Zaken en Raden Buitenlandse Zaken aan bod, alsmede het verslag van een werkbezoek van de rapporteurs transparantie aan de Venetië-Commissie van de Raad van Europa, dat plaatsvond op 10 oktober 2019.

  • 15/01: Algemeen overleg EU-informatievoorziening