CDA: ondersteuning voedselbanken hard nodig

Met dank overgenomen van Christen-Democratisch Appèl (CDA) i, gepubliceerd op vrijdag 20 december 2019.

Ondanks de economische groei van de laatste jaren is het aantal mensen dat de kans loopt arm te worden niet kleiner is geworden. Het is wrang te zien dat in een welvarend land als Nederland er zo veel mensen onder de armoedegrens leven. De voedselbank is voor hen dan ook belangrijk. Veel vrijwilligers en bedrijven zetten zich in bij het samenstellen van de duizenden pakketten. Maar we zien ook dat de voedselbanken lang niet iedereen bereiken, terwijl veel van de mensen die niet bereikt worden het hard nodig hebben. “Dat komt door een tekort aan mensen en geldgebrek,” aldus CDA Tweede Kamerlid Evert Jan Slootweg.

Het CDA wil daar verandering in brengen en heeft daarom tijdens de najaarsnota gepleit voor betere ondersteuning van voedselbanken in Nederland. Slootweg: “Het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft is schrijnend. Voedselbanken hebben inmiddels een belangrijke rol in onze samenleving om deze mensen te helpen overleven. Zij kunnen 15% van deze mensen voorzien van een voedselpakket. De overige 85% kunnen ze niet bereiken, daar is extra geld en personeel voor nodig.”

In Nederland leven inmiddels 1 miljoen mensen onder de armoedegrens. Ongeveer 150.000 mensen worden voorzien van voedsel. Voor het overige deel zijn meer middelen nodig. Gerichte stimulering voor voedselbanken kan hierbij helpen. Denk hierbij aan extra geld voor huisvesting, gekoelde opslag voor voedsel en distributie.