Brief over Beleidsdoorlichting artikel 23 Meteorologie en Seismologie (bijlage bij 32861,nr.56) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 11 juli 2020
kalender

Brief over Beleidsdoorlichting artikel 23 Meteorologie en Seismologie (bijlage bij 32861,nr.56)


1.

Hoofddocument

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.