35359 NL - initiatiefnota
Initiatiefnota van de leden Segers en Marijnissen over een Actieplan arbeidsmigratie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze initiatiefnota werd op 18 december 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Segers (CU) i en Marijnissen (SP) i.

 

1.

Volledige titel

Initiatiefnota van de leden Segers en Marijnissen over een Actieplan arbeidsmigratie

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 15 moties ingediend.

3.

Documenten

(38 stuks)

2 16 december 2019, geleidende brief, nr. 1     KST353591
Geleidende brief
 
2 16 december 2019, initiatiefnota, nr. 2     KST353592
Initiatiefnota
 
2 4 mei 2020, brief, nr. 3     KST353593
Brief regering; Reactie op de initiatiefnota «Actieplan Arbeidsmigratie» van de leden Segers en Marijnissen
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.