Deze week kwam Sander Dekker een bakkie doen in Brussel!

Met dank overgenomen van E.N.A.J. (Liesje) Schreinemacher i, gepubliceerd op donderdag 12 december 2019.

Onze minister voor Rechtsbescherming was in Brussel voor een bijeenkomst van alle Europese Ministers van Justitie in de EUCouncil en kwam na afloop langs in het EuropeanParliament. We hebben gesproken over onze gedeelde prioriteiten:

Implementatie en handhaving van bestaande Europese regels moeten worden verbeterd, voordat we overgaan tot het maken van nieuwe wetten. We willen geen wildgroei van Europese wetgeving!

Justitiële instellingen moeten makkelijker bewijsmateriaal en andere juridische documenten kunnen uitwisselen.

Voor moderne technologieën zoals KunstmatigeIntelligentie bestaan al regels, maar de technologie ontwikkelt zich snel. We moeten daarom goed onderzoeken of bestaande regels ook in de toekomst voldoende bescherming voor consumenten bieden zonder de innovatiekracht van deze technologieën vroegtijdig af te remmen.