Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Met dank overgenomen van R.J. (Remco) Dijkstra i, gepubliceerd op donderdag 12 december 2019, 2:20.

Sinds zomer 2018 kampt het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) met hoge doorloop- en wachttijden. Dit is het zoveelste debat wat hierover gaat. VVD wil einde aan problemen bij het CBR.

De VVD houdt het CBR in de gaten, want het rijbewijs is voor veel mensen cruciaal bij het uitoefenen van hun werk, om zich te verplaatsen en onmisbaar voor hun dagelijks leven.

Want: mobiliteit = vrijheid + vrijheid = VVD.

De wachttijden voor het verlengen van het rijbewijs liep vooral maandenlange vertraging op voor mensen met een medische indicatie. Het duurde veel te lang. Mensen kwamen thuis te zitten zonder rijbewijs. Vooral ouderen kwamen in de problemen.

Per november is een nieuwe algemeen directeur aangesteld met de bedoeling om orde op zaken te stellen. De algemene maatregel van bestuur die iedereen die komend jaar 75 jaar wordt een mogelijke verlenging geeft, is zeer welkom gebleken. Dit zorgt hopelijk voor ruimte bij het CBR om achterstanden in te lopen. Is dit het geval? vraag ik de Minister.

En loopt de voorrangsregeling voor beroepschauffeurs nog? Velen kwamen in de knel en krijgen deze mensen via belangenorganisaties nog steeds voorrang? En wat als je niet bent aangesloten bij TLN, Evofenedex, KNV of de Ambulancezorg? Ik wil daarom aan de Minister vragen of dit duidelijk ten gehore kan worden gebracht bij verschillende kleinere bedrijven en organisaties.

Wanneer kunnen wij het CBR van hoofdpijndossier naar een normaal niveau brengen?

Gelukkig is er enige verbetering bij het CBR te bespeuren, het aantal berichten is aanzienlijk afgenomen. Desalniettemin zijn er nog steeds mensen die lang wachten om te weten waar ze aan toe zijn. Mensen mailen me, ze kregen een brief 75 worden, maar pas in november een herkeuring kunnen doen. Is dat nou een verbetering? Dezelfde oudere mensen (vaak kerngezond en vitaal) geven ook aan dat ze het erg jammer vinden niet met hun auto of camper naar het buitenland te kunnen reizen, omdat de speciale ontheffingscode op je rijbewijs daar niet geldt. Is daar iets voor te verzinnen, of is dit het lot van de ontheffing die alleen nationaal geldt?

Maar wat is de nulmeting om verbetering aan af te lezen? Was dat begin september? Welke tussentijdse maandelijkse/kwartaaldoelen gaan we elkaar stellen? Op basis van welke belangrijkste indicatoren meet u het succes? Ik lees er veel. Welke doen er werkelijk toe?

Nummers zijn geduldig, mensen zonder rijbewijs niet.

De VVD wil ook nadenken over een stelselherziening. Waarom moeten artsen keuren zoals het nu gaat? Kan het slimmer, innovatief, beter en effectiever? Kunnen we meer versoepelingen na een advies via de Gezondheidsraad krijgen? Wat levert dat op? Kunnen we de genoemde extra verplichtingen in NL bovenop de Europese richtlijn verminderen? Kunnen we op termijn bijvoorbeeld het hele keuringsproces uitbesteden in plaats van bij het CBR houden? Staan alle opties open als het gaat om de doorlichting van taken en verantwoordelijkheden? Kom dat ook tot uiting in de evaluatie van het SWOV komende zomer?

Enkele maanden geleden kreeg ik een melding van iemand die CBR werkte of heeft gewerkt. Ik vraag mij af of er binnen de organisatie wel een voldoende veilige werkomgeving is om misstanden te melden. Bijvoorbeeld dat het CBR soms te vaak mensen met psychische klachten toch voorzien van een geldig rijbewijs. Als het inderdaad klopt dat er door de ontstane situatie en problemen bij het CBR niet goed beoordeeld wordt of mensen wel in het bezit zouden moeten zijn van een geldig rijbewijs is dit een erg kwalijke zaak en komt dat de verkeersveiligheid niet ten goede.

Ik wil graag van de minister horen of we de verkeersveiligheid niet verliezen bij gemak of inlopen achterstanden? Want als ik de ongevallenstatistieken bekijken, is 51% dodelijke slachtoffers boven de 60 jaar.

De VVD wil ongevallen voorkomen, letsel beperken en levens redden.