35282, nr. 29 - Motie Paternotte/Wiersma over het bevorderen van samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en Britse hogescholen en universiteiten - Wet taal en toegankelijkheid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 23 februari 2020
kalender
Deze motie werd op 11 december 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Jan Paternotte (D66) i bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet taal en toegankelijkheid en was mede ondertekend door Dennis Wiersma (VVD) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en Britse hogescholen en universiteiten te inventariseren en actief te bevorderen.

 

Inhoudsopgave

1.

Documenten

2 11 december 2019, motie, nr. 29     KST3528229
Motie Paternotte/Wiersma over het bevorderen van samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en Britse hogescholen en universiteiten
 

2.

Dossier