21501 20, nr. 1504 - Motie Bisschop over het meewegen van subsidiariteit en proportionaliteit bij de beoordeling van de Green Deal - Europese Raad - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 23 februari 2020
kalender
Deze motie werd op 10 december 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Roelof Bisschop (SGP) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, bij de beoordeling van de Green Deal en de daaruit voortvloeiende voorstellen in lijn met voornoemde overwegingen het principe van subsidiariteit en proportionaliteit nadrukkelijk mee te wegen en dit mee te nemen bij de inzet op Europees niveau.

 

Inhoudsopgave

1.

Documenten

2 10 december 2019, motie, 21501-20, nr. 1504     KST21501201504
Motie Bisschop over het meewegen van subsidiariteit en proportionaliteit bij de beoordeling van de Green Deal
 

2.

Dossier