Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) - 3 december 2019 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 10 juli 2020
kalender

Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) - 3 december 2019

woensdag 4 december 2019

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Besluiten bij: 35275 - Verzamelwet SZW 2020

Besluiten bij: 24515 - Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Besluiten bij: 35350 XV - Wijziging begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019 (Najaarsnota)

Besluiten bij: 35300 XV - Vaststelling begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020

Besluiten bij: 32043 - Toekomst pensioenstelsel

Besluiten bij: 34352 - Uitvoering en evaluatie Participatiewet

Besluiten bij: 30982 - Beleidsdoorlichting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Besluiten bij: 29407 - Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten

Besluiten bij: 31311 - Zelfstandig ondernemerschap

Besluiten bij: 29544 - Arbeidsmarktbeleid

Besluiten bij: 32163 - Verhoging AOW-leeftijd

Besluiten bij: 33566 - Financieel en sociaal-economisch beleid

Besluiten bij: 29389 - Vergrijzing en het integrale ouderenbeleid

Besluiten bij: 31322 - Kinderopvang

Besluiten bij: 25883 - Arbeidsomstandigheden

Besluiten bij: 21501-31 - Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

Besluiten bij: 35341 - Initiatiefnota “In Nederland beslis je over je eigen leven”

Overige besluiten: