Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Defensie (DEF), Den Haag - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 1 oktober 2020
kalender

Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Defensie (DEF), Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 19 december 2019 10:30 - 11:30
plaats Den Haag
locatie Aletta Jacobszaal i Toon locatie
zaal Aletta Jacobszaal i
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Defensie (DEF) i

 • Brievenlijst

 • Nadere informatie over de wapeninzet in Hawija

  Te behandelen:

  27925 i-673 i Brief regering d.d. 25 november 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieNadere informatie over de wapeninzet in Hawija

  Besluit: Geagendeerd voor plenair debat op 27 november 2019 over het bericht dat de minister-president geïnformeerd zou zijn over de 70 burgerdoden in Irak op 27 november 2019.

  27925 i-673 i Nadere informatie over de wapeninzet in Hawija

 • Vervanging Onderzeebootcapaciteit

  Te behandelen:

  34225 i-24 i Brief regering d.d. 13 december 2019 - B. Visser, staatssecretaris van DefensieOnderzoeksfase Vervanging Onderzeeboten

  Besluit: Staatssecretaris van Defensie verzoeken om een (openbare) technische briefing door haar ambtenaren te laten verzorgen in de week van 14 tot en met 16 januari 2020.

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 23 januari 2020 te 12.00 uur.

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Vervanging Onderzeebootcapaciteit, te plannen na ontvangst van de antwoorden op de feitelijke vragen.

  Besluit: De staf verzoeken een notitie op te stellen over de B-brief Vervanging Onderzeebootcapaciteit, ter voorbereiding op het algemeen overleg. De staf voorts verzoeken voorstellen ten behoeve van de uitgangspuntennotitie op te stellen, na behandeling van de B-brief in het te plannen algemeen overleg.

  2019D53153 Aan staatssecretaris - verzoek om deelname technische briefing

  34225 i-24 i Onderzoeksfase Vervanging Onderzeeboten

  34225 i-15 i Rapport/brief Algemene Rekenkamer d.d. 5 oktober 2016 - A.P. Visser, president van de Algemene RekenkamerVervanging onderzeebootcapaciteit

  Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de B-brief Vervanging Onderzeebootcapaciteit.

  34225 i-15 i Vervanging onderzeebootcapaciteit

 • Lijst van vragen en antwoorden over vergelijkend onderzoek naar de verhouding tussen intern Defensieonderzoek en strafrechtelijk onderzoek (Kamerstuk 35300-X i-13 i)

  Te behandelen:

  35300-X i-49 i Brief regering d.d. 12 december 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieBeantwoording vragen commissie over vergelijkend onderzoek naar de verhouding tussen intern Defensieonderzoek en strafrechtelijk onderzoek

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  35300-X i-49 i Lijst van vragen en antwoorden over vergelijkend onderzoek naar de verhouding tussen intern Defensieonderzoek en strafrechtelijk onderzoek

 • Rapportage internationale militaire samenwerking 2019

  Te behandelen:

  33279 i-31 i Brief regering d.d. 12 december 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieRapportage internationale militaire samenwerking 2019

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg NAVO Defensie ministeriële op 6 februari 2020.

  33279 i-31 i Rapportage internationale militaire samenwerking 2019

 • Hoofdlijnen van het MIVD jaarplan 2020

  Te behandelen:

  29924 i-196 i Brief regering d.d. 12 december 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieHoofdlijnen van het MIVD jaarplan 2020

  Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg MIVD.

  29924 i-196 i Hoofdlijnen van het MIVD jaarplan 2020

 • Verkoop pantserrupsvoertuig YPR 765 PRCO-C aan Zweden

  Te behandelen:

  27830 i-299 i Brief regering d.d. 6 december 2019 - B. Visser, staatssecretaris van DefensieVerkoop pantserrupsvoertuig YPR 765 PRCO-C aan Zweden

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  27830 i-299 i Verkoop pantserrupsvoertuig YPR 765 PRCO-C aan Zweden

 • Reactie op de gewijzigde motie van de leden Diks en Stoffer over een landelijke bewustwordingscampagne over PTSS

  Te behandelen:

  30139 i-226 i Brief regering d.d. 22 november 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieReactie op de gewijzigde motie van de leden Diks en Stoffer over een landelijke bewustwordingscampagne over PTSS

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 16 januari 2020 te 12.00 uur.

  Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Personeel.

  30139 i-226 i Reactie op de gewijzigde motie van de leden Diks en Stoffer over een landelijke bewustwordingscampagne over PTSS

 • Verslag Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie van 12 november 2019 te Brussel

  Te behandelen:

  21501-28 i-194 i Brief regering d.d. 22 november 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van DefensieVerslag Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie van 12 november 2019 te Brussel

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EU Defensieraad op 3 maart 2020.

  21501-28 i-194 i Verslag Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie van 12 november 2019 te Brussel

 • Beantwoording vragen commissie over de twintigste voortgangsrapportage project Verwerving F-35

  Te behandelen:

  26488 i-455 i Brief regering d.d. 6 december 2019 - B. Visser, staatssecretaris van DefensieBeantwoording vragen commissie over de twintigste voortgangsrapportage project Verwerving F-35

  Besluit: Agenderen voor kort na het kerstreces te plannen algemeen overleg Materieel Defensie.

  26488 i-455 i Lijst van vragen en antwoorden over de twintigste voortgangsrapportage project Verwerving F-35

 • Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Defensie aan Afghanistan

  Te behandelen:

  27925 i-680 i Overig d.d. 29 november 2019 - A. (Aukje) de Vries, voorzitter van de vaste commissie voor DefensieVerslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Defensie aan Afghanistan

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  27925 i-680 i Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Defensie aan Afghanistan

 • Werkzaamheden van de commissie

  Details

  Kerstreces 20 december t/m maandag 13 januari 2020

  in week 14 - 16 januari 2020 Technische briefing Vervanging onderzeebootcapaciteit

  15-01-2020 15.15 - 16.00 Procedurevergadering

  16-01-2020 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen landelijke bewustwordingscampagne over PTSS (motie Diks en Stoffer)

  23-01-2020 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Vervanging onderzeebootcapaciteit

  23-01-2020 10.30 - 11.30 Technische briefing NAVO planningsproces

  27-01-2020 10.00 - 15.30 Werkbezoek Robots- en autonome systemen (CLAS) -Oirschot

  30-01-2020 09.45 - 10.15 Procedurevergadering

  30-01-2020 14.30 - 15.30 Gesprek Instituut Defensie Leergangen (IDL)

  06-02-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële (spreektijd 4 minuten)

  13-02-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  Voorjaarsreces 21 februari t/m maandag 2 maart 2020

  02-03-2020 t/m wo 04-03-2020 Werkbezoek Interparlementaire Conferentie Europees Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid te Zagreb, Kroatië.

  03-03-2020 16.30 - 18.30 Algemeen overleg EU Defensieraad (spreektijd 4 minuten)

  05-03-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  19-03-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  27-03-2020 10.00 - 15.30 Werkbezoek NAVO-oefening DEFENDER (CLAS)

  02-04-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  16-04-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  17-04-2020 11.00 - 15.30 Werkbezoek MIVD

  Meireces 24 april t/m maandag 11 mei 2020

  06-05-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg EU Defensieraad

  14-05-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  28-05-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  10-06-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële (spreektijd 4 minuten)

  11-06-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  25-06-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering

  04-09-2020 10.00 - 15.30 Werkbezoek Landelijk Tactisch Commando (KMar)

  09-10-2020 10.00 - 15.30 Werkbezoek Explosieve Opruimingsdienst Defensie

  14-10-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële (spreektijd 4 minuten)

  Plenaire activiteiten

  • • 
   Verhuizing marinierskazerne Doorn (meerderheidsdebat; Diks)
  • • 
   Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (meerderheidsdebat; Karabulut)
  • • 
   Schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (dertigledendebat; Kerstens)
  • • 
   Afghaanse tolken (dertigledendebat; Belhaj)
  • • 
   Incident Uruzgan (meerderheidsdebat; Belhaj)
  • • 
   Mislukte cao-onderhandelingen bij Defensie (dertigledendebat; Jasper van Dijk)
  • • 
   Marineterrein Amsterdam (dertigledendebat; Belhaj)
  • • 
   Mishandeling van door Nederland aan Afghanistan overgedragen Afghaanse gevangenen (dertigledendebat; Karabulut)
  • • 
   Veiligheid legeringsgebouwen (dertigledendebat; Karabulut)
  • • 
   VAO Personeel (Diks)
  • • 
   (35260 (R2131) i Goedkeuring van het op 2 juli 2018 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de totstandkoming van een raamwerk voor samenwerking op het gebied van defensieaangelegenheden

  Ongeplande activiteiten

  • • 
   Algemeen overleg Europees Defensiefonds
  • • 
   Hoorzitting/rondetafelgesprek Europees Defensiefonds
  • • 
   Werkbezoek Europees Defensiefonds (Brussel) - leden van de voorbereidingsgroep
  • • 
   Algemeen overleg Materieel Defensie
  • • 
   Gesprek Belgische en Nederlandse defensiecommissies
  • • 
   Notaoverleg Veteranen
  • • 
   Algemeen overleg Veiligheid en integriteit
  • • 
   Algemeen overleg burgerslachtoffers bij Nederlandse luchtaanvallen in de anti-ISIS coalitie
 • Rondvraagpunt van het lid Diks: organiseren van een hoorzitting met een aantal mensen die in de periode rondom de aanval in Irak op de een of andere manier betrokken was.

  Te behandelen:

  2019Z23681 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 29 november 2019 - L.I. Diks, Tweede KamerlidRondvraagpunt van het lid Diks: organiseren van een hoorzitting met een aantal mensen die in de periode rondom de aanval in Irak op de een of andere manier betrokken was.

  Besluit: De commissie besluit naar aanleiding van het verzoek van het lid Diks geen hoorzitting te organiseren.

  2019D52402 Rondvraagpunt van het lid Diks

Bijlagen


1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Defensie (DEF)

Deze vaste Tweede Kamercommissie i voert overleg met de bewindslieden van defensie i over het defensiebeleid.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

3.

Meer over...