35179, nr. 14 - Motie Bruins over het inschrijven van het gehele bestuur van een anbi in het UBO-register - Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

Deze motie werd op 3 december 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Eppo Bruins (CU) i bij de behandeling van het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, om bij de inschrijving van anbi's in het UBO-register een duidelijk onderscheid te maken tussen statutair aangewezen personen van een anbi en bestuurders van een vennootschap die minder dan 25% van de aandelen bezitten;

verzoekt de regering voorts om samen met Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) besturen van anbi's op te roepen om het gehele statutaire bestuur in het UBO-register in te schrijven conform de inschrijving in het Handelsregister.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 3 december 2019, motie, nr. 14     KST3517914
Motie Bruins over het inschrijven van het gehele bestuur van een anbi in het UBO-register
 

2.

Dossier