Kamermeerderheid voor wetsvoorstel: 7 miljoen euro naar aanpak wachtlijsten in de GGZ - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 26 september 2020
kalender

Kamermeerderheid voor wetsvoorstel: 7 miljoen euro naar aanpak wachtlijsten in de GGZ

Met dank overgenomen van GroenLinks (GL) i, gepubliceerd op dinsdag 3 december 2019.

Er komt 7 miljoen extra om de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) terug te dringen. Met het geld worden 100 extra opleidingsplekken gecreëerd voor gz-psychologen, waar nu een groot tekort aan is. Staatssecretaris Blokhuis was afwijzend tegenover dit voorstel van GroenLinks, maar de Tweede Kamer stemde toch vóór het wetsvoorstel.

“Mooi dat een zeer ruime meerderheid in de Kamer met ons vindt dat de wachtlijsten naar beneden moeten. Het is schrijnend dat mensen die psychische hulp nodig hebben, hier soms bijna een half jaar op moeten wachten”, zegt Tweede Kamerlid Wim-Jan Renkema.

Er is een groot tekort aan bevoegde gz-psychologen, terwijl er wel volop interesse is in het vak. Op dit moment is het aantal niet ingevulde vacatures opgelopen tot bijna duizend. Er zijn jaarlijks 1.400 psychologen die de tweejarige aanvullende opleiding tot gz-psycholoog willen volgen. Maar er zijn slechts 700 opleidingsplekken beschikbaar.

23 weken wachten op hulp

Mensen met psychische problemen moeten in sommige gevallen 23 weken wachten, voordat zij hun behandeling kunnen starten.

“Wachtlijsten hebben een grote impact op mensen die hulp nodig hebben, hun werk of studie en hun naasten. Door zo lang geen behandeling te krijgen, kunnen klachten bovendien toenemen of erger. Een zeer onwenselijke situatie”, zegt Wim-jan Renkema, Tweede Kamerlid van GroenLinks.

GroenLinks deed het wetsvoorstel om 7 miljoen vrij te maken voor extra opleidingsplekken bij het begrotingsdebat van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) in de Tweede Kamer afgelopen maand. De staatssecretaris liet toen weten dat hij er geen heil in zag. Vandaag kwam het wetsvoorstel in stemming bij de Tweede Kamer en kreeg het toch een meerderheid.

Met de 7 miljoen euro kunnen 100 extra opleidingsplekken worden gecreëerd. Renkema: “Daarmee zijn er structureel honderd extra vakkundige mensen die kunnen bijdragen aan hulp aan mensen in nood.”