Agenda procedurevergadering uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) - 3 december 2019 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 10 juli 2020
kalender

Agenda procedurevergadering uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) - 3 december 2019

vrijdag 29 november 2019

Bij de volgende dossiers is een agenda procedurevergadering ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Voorstellen bij: 21501-31 - Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

Voorstellen bij: 35350 XV - Wijziging begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019 (Najaarsnota)

Voorstellen bij: 35300 XV - Vaststelling begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020

Voorstellen bij: 32043 - Toekomst pensioenstelsel

Voorstellen bij: 34352 - Uitvoering en evaluatie Participatiewet

Voorstellen bij: 30982 - Beleidsdoorlichting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorstellen bij: 29407 - Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten

Voorstellen bij: 31311 - Zelfstandig ondernemerschap

Voorstellen bij: 29544 - Arbeidsmarktbeleid

Voorstellen bij: 32163 - Verhoging AOW-leeftijd

Voorstellen bij: 33566 - Financieel en sociaal-economisch beleid

Voorstellen bij: 24515 - Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Voorstellen bij: 29389 - Vergrijzing en het integrale ouderenbeleid

Voorstellen bij: 31322 - Kinderopvang

Voorstellen bij: 25883 - Arbeidsomstandigheden

Voorstellen bij: 35275 - Verzamelwet SZW 2020

Voorstellen bij: 35341 - Initiatiefnota “In Nederland beslis je over je eigen leven”

Overige voorstellen: