35300 XV, nr. 34 - Motie De Graaf/Wilders over erkennen dat de islam een gewelddadige totalitaire ideologie is - Vaststelling begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 28 januari 2020
kalender
Deze motie werd op 28 november 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Machiel de Graaf (PVV) i bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 en was mede ondertekend door Geert Wilders (PVV) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, de islam te erkennen voor wat het is, namelijk een gewelddadige totalitaire ideologie vol Jodenhaat, vrouwenhaat, lhbt-haat, haat aangaande iedereen die niet islamitisch is, vol van jihad, gericht op het onderwerpen van niet-islamitische samenlevingen.

 

Inhoudsopgave

1.

Documenten

2 28 november 2019, motie, nr. 34     KST35300XV34
Motie De Graaf/Wilders over erkennen dat de islam een gewelddadige totalitaire ideologie is
 

2.

Dossier