35300 XVII, nr. 30 - Motie Diks c.s. over cashtransfers als instrument voor armoedebestrijding - Vaststelling begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 22 januari 2020
kalender
Deze motie werd op 28†november†2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Isabelle Diks (GL)†i bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020 en was mede ondertekend door Esther Ouwehand (PvdD)†i en Chris Stoffer (SGP)†i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, een experiment op te zetten in een van de Afrikaanse focuslanden om te bezien hoe de Nederlandse bilaterale ontwikkelingssamenwerking effectief kan inzetten op cashtransfers als een van de instrumenten voor armoedebestrijding, en de Kamer hierover voor de Voorjaarsnota te informeren.

 

Inhoudsopgave

1.

Documenten

2 28†november†2019, motie, nr. 30     KST35300XVII30
Motie Diks c.s. over cashtransfers als instrument voor armoedebestrijding
 

2.

Dossier