35300 XVII, nr. 34 - Motie Kuik/Voordewind over het intensiveren van de aanpak van mensenhandel - Vaststelling begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 28 januari 2020
kalender
Deze motie werd op 28†november†2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Anne Kuik (CDA)†i bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020 en was mede ondertekend door JoŽl Voordewind (CU)†i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de Minister, om binnen de aanpak van de grondoorzaken van migratie in kaart te brengen hoe herkenning, signalering en preventie van mensenhandel kan worden verstevigd, en deze resultaten en aanbevelingen te rapporteren aan de Kamer;

verzoekt de Minister tevens, om op basis van deze resultaten in het kader van de rijksbrede strategie Samen tegen Mensenhandel in samenspraak met de bron- en transitielanden en multilaterale organisaties de aanpak van mensenhandel te intensiveren,

 

Inhoudsopgave

1.

Documenten

2 28†november†2019, motie, nr. 34     KST35300XVII34
Motie Kuik/Voordewind over het intensiveren van de aanpak van mensenhandel
 

2.

Dossier