35234, nr. 4 - Motie Van Raan over 5 miljard euro vrijmaken om klimaatregelen mee te financieren - Wijziging begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda-maatregelen) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 28 januari 2020
kalender
Deze motie werd op 27†november†2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Lammert van Raan (PvdD)†i bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda-maatregelen).
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, bij de aankomende Voorjaarsnota 5 miljard euro vrij te maken om klimaatmaatregelen mee te financieren ten dienste aan het CO2-reductiedoel van 2020, meer specifiek gericht op een stevige krimp van de intensieve veehouderij, het versneld sluiten van kolencentrales (inclusief een goed sociaal plan voor de werknemers), het biologisch vergroenen van daken en het versneld verduurzamen van woningen en gebouwen.

 

Inhoudsopgave

1.

Documenten

2 27†november†2019, motie, nr. 4     KST352344
Motie Van Raan over 5 miljard euro vrijmaken om klimaatregelen mee te financieren
 

2.

Dossier