35300 XV, nr. 21 - Amendement Peters/Rog over geld in het kader van de week van respect - Vaststelling begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 28 januari 2020
kalender
Dit amendement op het wetsvoorstel Vaststelling begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 werd op 27 november 2019 ingediend door de Tweede Kamerleden René Peters (CDA) i en Michel Rog (CDA) i.
 
De toelichting van de indieners luidt als volgt:
 

Integratie is alleen succesvol als er werkelijk contact en daardoor respect ontstaat tussen mensen onderling. Op initiatief van Rabbijn Soetendorp zijn er diverse projecten gestart met vrijwilligers op scholen om in gesprek te gaan met jongeren over het thema respect in al haar facetten. Deze initiatieven in het kader van de week van respect, kosten geld. Dit is een zaak van diverse departementen, zoals de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Er is geen duidelijk ministerie te noemen waaronder deze week van het respect valt. De activiteiten worden tot nu toe betaald door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Met dit amendement wordt voorgesteld om het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de komende twee jaar verantwoordelijk te maken. Dat kost twee keer € 500.000. Daarna is een volgend ministerie aan de beurt. Dit bedrag wordt gedekt uit onbestemde LPO-middelen (loon- en prijsbijstelling), artikel 99.

 

Inhoudsopgave

1.

Documenten

2 27 november 2019, amendement, nr. 21     KST35300XV21
Amendement Peters/Rog over geld in het kader van de week van respect
 

2.

Dossier