Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimtelijke ordening en Transport

Met dank overgenomen van R.J. (Remco) Dijkstra i, gepubliceerd op maandag 25 november 2019, 2:38.

Spreektekst MIRT

Iedere dag willen miljoenen Nederlanders zo veilig en snel mogelijk van A naar B. Ze bepalen zelf hoe. Ook worden dagelijks vele goederen vervoerd over weg, water en spoor. Het vervoer van mensen en goederen neemt toe. De files zijn steeds langer, de treinen zijn overvol. Vertraging in het verkeer kost ons welvaart én welzijn. Nederland scoort structureel goed als het gaat om de beste infrastructuur, maar reistijdverlies op het hoofdwegennet groei fors met 23% en het verkeer neemt 8% toe en het spoor groeit met 4,6% per jaar. De maatschappelijke kosten van files op het hoofdwegennet bedragen meer dan vier miljard euro.

De VVD ziet vele projecten hard aan gewerkt wordt. Wegen, spoor, personen- en goederenvervoer, over het water, de waterwegen zelfs, en zelfs fietsers en verkeersveiligheid krijgen aandacht. De VVD wil ook de lichten weer aan op de snelweg! Graag een reactie. Ook wil de VVD vragen of als we dadelijk 100 rijden, de vluchtstroken eerder als extra rijbanen in gebruik kunnen worden genomen. Wat is daarvoor nodig en wil de Minister daar serieus naar kijken?

Voor de VVD geldt dat investeren in infrastructuur nodig is én blijft. Het onderhoud slokt steeds meer geld op en tegelijkertijd moet er voldoende zijn om het regeerakkoord uit te voeren. Er is een achterstand in infra en de mobiliteit groeit door. De VVD wil de gevolgen weten voor projecten vanwege van de uitspraak over de stikstof. Heftig en per project uiterste best doen. Alles uit de kast om infarct te voorkomen. Zetten we bij onze infra voldoende mijlpalen die onomkeerbaar zijn? Om te voorkomen dat anderen het later terugdraaien? Een weg op palen mag ook, bestaat dat plan nog? Als we maar meer (alternatieve) infra krijgen.

De combinatie woningbouw en infra wordt belangrijker. Investeren in infra, is als investeren in je lijf. Met een goede conditie van het land zonder verkeersinfarcten of grote schade door dagelijkse vertragingen. Als we het verdienvermogen willen vergroten, geeft investeren in infra goede vooruitzichten. Bij de algemene financiële beschouwingen deed het kabinet een toezegging voor het investeringsfonds. Infra en investeren daarin wordt genoemd als kansrijk voor verbetering van het verdienvermogen van Nederland. Aan deze minister vraag ik daarom; wat hebben we nodig voor onze infra als het gaat om beheer, om onderhoud, uitvoering van het regeerakkoord en extra investeringen? Ik heb een motie.

Noordwest (Noord-Holland-Utrecht-Flevoland)

De woningbouwopgave in de regio is fors. Goede verbindingen zijn hier noodzakelijk en de afgelopen vijf jaar is fors in de regio Amsterdam geïnvesteerd. Zeesluis voor de haven, verbreding en ondertunneling A9, knooppunt Badhoevedorp, A1/A6 naar Muiden (files opgelost!) nu A7 naar Hoorn. De N9 rond Alkmaar baart ons zorgen, wat is daar mogelijk? Met betrekking tot het doortrekken van de Noord/Zuid-Lijn vanaf Schiphol naar Hoofddorp en Amsterdam, kan dat eerder?

Voor ZuidasDok komt een advies van een oud-minister. Drie opties ziet de VVD: versobering, annuleren of doorgaan met honderden miljoenen extra nodig. De VVD kiest versobering of desnoods annuleren. Laat Amsterdam betalen voor haar project. Ik heb een motie.

De plannen voor de schaalsprong voor OV rond Utrecht zijn fors, terwijl daarin de linkse stadsagenda leidend lijkt en de auto vooral weggepest wordt. Nu de A27-verbreding vertraagd is, moet alles in het werk gesteld worden dit project snel te laten beginnen. Ik heb een motie.Het is de poort naar de Randstad voor iedereen die geen OV gebruikt en dat zijn er veel. De auto bereikbaarheid van Utrecht Science Park mis ik, terwijl de investeringen in OV wel fors zijn. De balans is weg en ik mis de economische kant die aandacht verdient. De bovenmatige natuurcompensatie, de leefbaarheid en de Noordelijke Rondweg Utrecht hangt ermee samen. Het kan niet zo zijn dat lokale projecten doorgaan en nationale projecten met alles middelen tegengewerkt worden.

Als het gaat om woningbouw en bereikbaarheid, dan wil ik aandacht voor de toekomstige grote locaties Rijnenburg en Reijerscop, waar 22.000 huizen kunnen komen. Neem dat ook mee en laat niet links bepalen wat goed is voor NL.

Zuidwest (Zuid-Holland en Zeeland)

Ik wil weten wat de PAS betekent voor de huidige projecten A13/16 verbinding en de A24 Blankenburgtunnel. Welke projecten in het hart van onze logistiek en economie worden nog meer geraakt door milieuregels? Ik vraag ook naar voldoende ligplaatsen voor de binnenvaart en voldoende truckparkings voor logistieke bedrijven. Hoe loopt dat?

Voor de derde oeververbinding over de Maas bij Rotterdam heeft het Rijk 200 mln beschikbaar. De regio heeft na gesprekken de voorkeur uitgesproken voor een stadsbrug. Ik vind een stadbrug prima, maar niet van Rijksgeld. Rotterdam mag bruggen bouwen wat ze willen, echter autogeld is bedoeld om de Brienenoordbrug te ontlasten.

Een vraag die blijft na het de brief over het BO Mirt: Waarom kan de A12 niet sneller? De regio vraagt om snel doorpakken, het staat in het regeerakkoord, het is een enorm fileknelpunt en nu wordt afgesproken dat er pas uiterlijk najaar 2020 een onderzoek wordt gestart? Wat is er dan tot nu toe gedaan en waarom is er twee jaar na het sluiten van het regeerakkoord nog weinig voortgang? De aansluiting met de N11 heb ik al eerder geagendeerd. Neem ook de woningbouw Rijnenburg hier weer mee.

Zuid (Noord-Brabant en Limburg)

De VVD wilde de A50 Paalgraven-Ewijk van onderzoek naar mirt-verkenning brengen. Dit traject tussen Brabant en Gelderland staat hoog in de filetop. Feest! De projecten met de A67 en A58 lopen voorspoedig, begrijp ik, al gooit de PAS overal roet in het eten. Mooi dat ze in lijst 7-mirt projecten staan die doorgaan, want ik wil geen projecten als de A58 geannuleerd zien. Dat is niet acceptabel, dus kabinet echt iets beters verzinnen voor de langere termijn.

Ik wil dat de verkeerslichten bij knooppunt Hooipolder (A27/59) verdwijnen. Is daar al zicht op?

Indien er geld ergens over zou zijn, wil ik het naar de verbreding van de A67 (Gelderop-Venlo) of maatregelen die de doorstroming op de A2 Eindhoven- Weert bevorderen. Het is eigenlijk zonde dat de Provincie Limburg zo matig bereikbaar is. Wat valt daar aan te doen?

Oost (Gelderland en Overijssel)

De goederencorridor A15 verdient alle aandacht. De A15 is een snelweg vol vrachtverkeer met slechts twee rijstroken per rijrichting van de Rotterdamse haven naar een weiland ergens tussen Arnhem en Nijmegen. De doortrekking van de A15 naar de A12 duurt mij te lang, het speelt als 30 jaar. Ik wil bij de aanpak de voorgenomen verbreding en maatregelen op de A12 eerder, omdat forenzen tussen Arnhem en Zevenaar over 10 km hier dagelijks 40 minuten verprutsen. De regio smeekt hierom. Wat kan de minister hier doen? Ik heb een motie.

Bij afslag Knooppunt 38 bij afrit Elst zou ik graag actie zien. Hoewel het gebiedsontwikkeling is, is de doorstroming van belang. De bijdrage van het Rijk is welkom, wilt u nog om tafel gaan en hoe kan het dat Nijmegen slechts 4,4 miljoen bijdraagt, terwijl deze stad er uitermate van profiteert, voor een duppie krijgt ze een bredere en doorgetrokken A15, een multimodaal railoverslagpunt op haar gemeentegrens, een logistieke werklocatie van formaat en ze profiteert van groen en duurzaam vervoer en de combi met haar binnenvaartterminal. Dat mag beter gewaardeerd worden door de stad.

Over de N35, die heeft ook last van de PAS. Zelfs de verkeersveiligheid bevorderen kan niet meer. Ik wil de status weten en wil weten of we deze weg cadeau kunnen doen (met een zak geld van 200 miljoen) aan de provincie Overijssel? Met als einddoel een A35 met 2x2 baans en 100 km p/u. Ik heb een motie.

Naast aandacht voor ligplaatsen voor de binnenvaart, vraag ik aandacht voor het stuw- en sluiscomplex Driel. Daar is een nieuwe recreatieve invulling door ondernemers kansrijk, mits Rijkswaterstaat dat toestaat. Is de Minister bereid hiernaar te laten kijken? Een vorm van toerisme en educatie over waterwerken.

Noord (Friesland, Groningen en Drenthe)

De verbreding van de sluis Kornwerderzand is de absolute hoofdprijs voor het Noorden, specifiek Friesland, maar ook voor iedere maritieme partij in Overijssel of Flevoland. Daar zijn wij blij mee, ik wil de voortgang weten. Ik wil ook weten hoe verbeteringen aan het Prinses Margrietkanaal en de bruggen leiden tot meer goederenvervoer over het binnenwater?