35300 VIII, nr. 115 - Motie Kwint c.s. over het tegengaan van payrollconstructies in de media - Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 28 januari 2020
kalender
Deze motie werd op 25†november†2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Peter Kwint (SP)†i bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 en was mede ondertekend door Lodewijk Asscher (PvdA)†i en Lisa Westerveld (GL)†i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, met een voorstel te komen om payrollconstructies in de media tegen te gaan, te beginnen bij het publiek gefinancierde deel van de media.

 

Inhoudsopgave

1.

Documenten

2 25†november†2019, motie, nr. 115     KST35300VIII115
Motie Kwint c.s. over het tegengaan van payrollconstructies in de media
 

2.

Dossier