35300 A, nr. 62 - Motie Kröger c.s. over niet kappen van bomen langs de A9 voor de aanleg van een verzorgingsplaats inclusief tankstation - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 28 januari 2020
kalender
Deze motie werd op 25 november 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Suzanne Kröger (GL) i bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling begroting Infrastructuurfonds 2020 en was mede ondertekend door Eva van Esch (PvdD) i en Cem Laçin (SP) i. De tekst werd op 3 december 2019 gewijzigd.
 
Het zgn. dictum van de gewijzigde motie luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, om af te zien van het kappen van duizenden gezonde bomen langs de A9 voor de aanleg van een verzorgingsplaats inclusief tankstation,

 

Inhoudsopgave

1.

Documenten

2 3 december 2019, gewijzigde motie, nr. 62     KST35300A62
Gewijzigde motie Kröger c.s. over niet kappen van bomen langs de A9 voor de aanleg van een verzorgingsplaats inclusief tankstation (ter vervanging van 35300-A-32)
 

2.

Dossier