35300 A, nr. 61 - Motie Remco Dijkstra over een mogelijke overdracht van de N35 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 28 januari 2020
kalender
Deze motie werd op 25 november 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Remco Dijkstra (VVD) i bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling begroting Infrastructuurfonds 2020. De tekst werd op 3 december 2019 gewijzigd.
 
Het zgn. dictum van de gewijzigde motie luidt als volgt:
 

verzoekt de minister, om op basis van een verkeersonderzoek met de provincie Overijssel in gesprek te gaan of een overdracht van de N35 mogelijk is en over wat hiervoor nodig is, en de Kamer hierover te informeren,

 

Inhoudsopgave

1.

Documenten

2 3 december 2019, gewijzigde motie, nr. 61     KST35300A61
Gewijzigde motie Remco Dijkstra over een mogelijke overdracht van de N35 (ter vervanging van 35300-A-28)
 

2.

Dossier