35300 A, nr. 64 - Motie Lašin/Van der Graaf over aandacht voor blinden en slechtzienden bij gebiedsontwikkeling - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 28 januari 2020
kalender
Deze motie werd op 25ánovemberá2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Cem Lašin (SP)ái bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling begroting Infrastructuurfonds 2020. De motie werd naderhand ondertekend door Stieneke van der Graaf (CU)ái. De tekst werd op 3ádecemberá2019 gewijzigd.
 
Het zgn. dictum van de gewijzigde motie luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, kennis te nemen van The Global Pledge and Petition for Safe and Accessible Urban Environment for All en deze onder de aandacht te brengen van lokale overheden,

 

Inhoudsopgave

1.

Documenten

2 3ádecemberá2019, gewijzigde motie, nr. 64     KST35300A64
Gewijzigde motie Lašin/Van der Graaf over aandacht voor blinden en slechtzienden bij gebiedsontwikkeling (ter vervanging van 35300-A-40)
 

2.

Dossier