35350 III - Wijziging begroting Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht Inlichtingen en Veiligheidsdiensten 2019 (Najaarsnota) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 21 januari 2021
kalender

35350 III nl - wetsvoorstel
Wijziging begroting Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht Inlichtingen en Veiligheidsdiensten 2019 (Najaarsnota)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 25 november 2019 ingediend door de regering.

 

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het Ministerie van Algemene Zaken, de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten voor het jaar 2019. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

1.

Volledige titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van wijziging ingediend.

3.

Documenten

(12 stuks)

2 25 november 2019, voorstel van wet, nr. 1     KST35350III1
Voorstel van wet
 
2 25 november 2019, memorie van toelichting, nr. 2     KST35350III2
Memorie van toelichting; Memorie van toelcihting
 
2 3 december 2019, nota van wijziging, nr. 3     KST35350III3
Nota van wijziging
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.