GroenLinks wil debat met premier over gebrek aan onderbouwing stikstofplannen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 2 juli 2020
kalender

GroenLinks wil debat met premier over gebrek aan onderbouwing stikstofplannen

Met dank overgenomen van GroenLinks (GL) i, gepubliceerd op zaterdag 23 november 2019.

GroenLinks wil premier Rutte naar de Tweede Kamer halen voor een nieuw debat over de stikstofcrisis, nu het kabinet vandaag in een kabinetsbrief aangeeft dat er geen berekeningen zijn van de stikstofuitstoot van zeven geplande snelwegverbredingen.

Het verlagen van de maximumsnelheid schept ruimte voor 75.000 woningen, bleek vorige week uit berekeningen van de RIVM. Daarnaast besloot het kabinet voorrang te geven aan zeven infrastructurele projecten, waaronder verbreding van de A27 door het natuurgebied Amelisweerd bij Utrecht. De verbreding van deze snelwegen levert extra stikstofuitstoot en schaadt de toch al kwetsbare natuur. Al sinds het Kamerdebat over stikstofuitstoot vorige week vraagt GroenLinks naar berekeningen over de omvang van die stikstofuitstoot en hoeveel woningen er als gevolg hiervan minder gebouwd kunnen worden.

Vandaag geeft het kabinet in een Kamerbrief aan dat die berekeningen er niet zijn. Het RIVM geeft aan dat de effecten van de snelwegverbredingen beperkt lijken en dat er door de snelheidsverlaging voldoende ruimte beschikbaar lijkt voor deze projecten, maar kan geen cijfers geven omdat het “op project- en gebiedsniveau nader geanalyseerd moet worden.” Het ontbreken voor onderbouwing van de stikstofplannen is voor GroenLinks reden om de noodklok te luiden en de premier opnieuw naar de Kamer te roepen.

Jesse Klaver: “Het kabinet is de controle over de stikstofaanpak volledig kwijt. Er is geen onderbouwing voor de plannen voor snelwegverbredingen. Het is duidelijk dat het kabinet minder huizen kan bouwen door zeven snelwegverbredingen voorrang te geven, maar ze hebben geen idee hoeveel woningen dat Nederland kost. De aanpak van dit kabinet is gebaseerd op gebakken lucht. Dat is onacceptabel.”

GroenLinks wil prioriteit geven aan woningbouw en besluitvorming over de zeven snelwegverbredingen op zijn minst uitstellen tot duidelijk is wat de gevolgen zijn. Temeer omdat het kabinet een aantal kleinere projecten om aanpassingen aan het spoor te doen zodat er meer treinen kunnen rijden, niet dezelfde prioritaire status geeft waardoor deze spoorverbeteringen nu stil liggen en vertraging oplopen.

Klaver: “Niet alles kan. We moeten kiezen tussen huizen bouwen, natuur beschermen, de veehouderij ontzien en wegen aanleggen. Een kabinet dat nu kiest voor wegen boven huizen is geen knip voor de neus waard.