35300 VI, nr. 34 - Motie De Graaf over jihadisten uitzetten na hun straf - Vaststelling begroting Justitie en Veiligheid 2020

Deze motie werd op 21 november 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Machiel de Graaf (PVV) i bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling begroting Justitie en Veiligheid 2020.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, jihadisten na het uitzitten van hun eventuele straf uit te zetten en te denaturaliseren, indien zij in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit;

verzoekt de regering tevens, om criminelen met een dubbel paspoort te denaturaliseren en na het uitzitten van hun straf uit te zetten.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 21 november 2019, motie, nr. 34     KST35300VI34
Motie De Graaf over jihadisten uitzetten na hun straf
 

2.

Dossier