Internationale Transgender Gedenkdag

Met dank overgenomen van E.N.A.J. (Liesje) Schreinemacher i, gepubliceerd op woensdag 20 november 2019.

Op Internationale Transgender Gedenkdag staan we stil bij de honderden mensen die zijn vermoord als gevolg van transfobie en vragen we aandacht voor de nog steeds aanwezige geweld tegen transgenders.

Dat dit nog steeds van belang laat Brunei zien, waar op 3 april 2019 het strafwetboek werd uitgebreid met foltering, onmenselijke of onterende behandeling van LHBT’ers. Internationale protesten hebben ertoe geleid dat de sultan van Brunei de doodstraf heeft ingetrokken. Maar ook steniging zonder dood tot gevolg moet natuurlijk internationaal streng worden veroordeeld.

Daarom moet de Europese Unie druk blijven uitoefenen op de regering van Brunei en zeker op een dag als vandaag volledig achter de Bruneise LHBT-gemeenschap te staan.

  • 1. 
    In antwoorden op eerdere schriftelijke vragen heeft hoge vertegenwoordiger Mogherini verklaard dat de EU voortdurend deze kwestie heeft aangekaart bij de autoriteiten van Brunei-Darussalam. Op welke manieren heeft de EU dat gedaan na 27 en 28 februari 2019?[1]
  • 2. 
    Ziet de EU nog andere mogelijkheden om de autoriteiten van Brunei aan te spreken op deze schendingen van mensenrechten in hun land en daarmee de druk op de Bruneise regering op te voeren?
  • 3. 
    Waarom zijn nog geen Europese persoonsgerichte sancties opgelegd tegen hooggeplaatsten regeringsfunctionarissen uit Brunei, inclusief de Sultan van Brunei in reactie op het structureel schenden van de mensenrechten van LHBT’ers?

[1] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-001552-ASW_NL.html