Stop het bashen van Israël

Met dank overgenomen van J.S. (Joël) Voordewind i, gepubliceerd op woensdag 20 november 2019, 10:08.

Terwijl de raketten insloegen op het grondgebied van Israël vanuit Gaza en Syrië vergaderde de Verenigde Naties in New York. Acht resoluties, allemaal exclusief gericht tegen Israël, zijn daar aangenomen. Ze waren ingebracht door het ‘speciale politieke en dekolonisatie comité’ van de VN.

Tot mijn grote ergernis heeft Nederland ingestemd met zeven van de acht van deze resoluties. In één geval heeft Nederland zich slechts van stemming onthouden. En dat terwijl de minister van Buitenlandse Zaken in november 2017 van de Tweede kamer de opdracht heeft gekregen actief stelling te nemen in de VN tegen dit soort zeer eenzijdige resoluties. In één van deze resoluties wordt er zelfs niet meer gesproken over de Tempelberg in Jeruzalem, maar alleen over de Haram al-Sharif, de islamitische benaming voor de Tempelberg - wat mij betreft is dat een moedwillige poging de Joodse geschiedenis en wortels in het land te ontkennen.

Sinds 2006 zijn in de VN Mensenrechtenraad 66 resoluties aangenomen die stelling nemen tegen Israël. Daarmee voert Israël volgens deze VN-Raad de lijst mensenrechtenschenders in de wereld aan, boven landen als Syrië, Soedan, Myanmar, Congo en Noord-Korea. Die zijn samen goed voor 80 veroordelingen. Saoedi-Arabië en China zijn nooit ergens voor veroordeeld. Dit is natuurlijk absurd.

Israël heeft maar een paar vrienden in de wereld. Er is een overgrote meerderheid in de Mensenrechtenraad en in de Algemene Vergadering van de VN die tegen Israël is. Dit heeft niks meer met een neutrale VN te maken. Dat vraagt van ons om het juist voor Israël op te nemen. Het bashen van Israël moet heel snel stoppen.

In antwoord op schriftelijke vragen die we eerder samen met vijf andere partijen hebben gesteld heeft de minister gezegd dat de Nederlandse opstelling wel degelijk al geleid heeft tot verbetering in de VN. Maar de stemmingen van afgelopen weekend laten wat mij betreft weer zien dat dat duidelijk nog lang niet genoeg is. En dat het niet helpt als Nederland gewoon mee blijft stemmen met de rest van de Europese Unie voor dit soort resoluties.

Ik vraag daarom samen met CDA en VVD een brief van de minister over het stemgedrag van Nederland en wil een overleg met hem daarover. Ik wil ook niet meer geconfronteerd worden met dit soort stemgedrag van Nederland. Ik ga de minister daarom vragen ons de belangrijkste moties met betrekking tot Israël waarover gestemd gaat worden eerst aan de Tweede Kamer voor te leggen, zodat wij hier vooraf richting aan kunnen geven.