Meer invloed van mensen op wetsvoorstellen met burgeramendement - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 28 september 2020
kalender

Meer invloed van mensen op wetsvoorstellen met burgeramendement

Met dank overgenomen van Democraten 66 (D66) i, gepubliceerd op maandag 18 november 2019.

D66 wil dat mensen makkelijker en meer invloed kunnen uitoefenen op wetsvoorstellen in de Tweede Kamer. Kamerlid Joost Sneller wil daarom dat het burgeramendement wordt ingevoerd. Op dit moment kunnen alleen Tweede Kamerleden wijzingen op wetsvoorstellen indienen.

Met het burgeramendement krijgen ook mensen de kans om wetsvoorstellen inhoudelijk bij te sturen. Sneller: “Met het burgeramendement versterken wij onze democratie. Mensen krijgen hiermee een democratisch middel om wetgeving tijdens de behandeling direct te beïnvloeden.” Dit voorstel komt uit de visie ‘Democratie van Nu’ die door de leden van D66 is vastgesteld. Vandaag dient Sneller zijn initiatiefnota in, waarin hij voorstelt een 2-jarig experiment met dit innovatieve idee te starten..

Persoonlijk verdedigen in Kamerdebat

Een amendement moet voor indiening steun krijgen van tenminste één keer de kiesdrempel - nu ongeveer 70.000 kiezers - om aangebracht te worden. Dat kan ook digitaal, zodat de drempel om het voorstel te steunen laag wordt gehouden. Verder zijn er nauwelijks eisen voor de vorm en inhoud, zodat het voor mensen zo makkelijk mogelijk is om een burgeramendement aan te brengen. De initiatiefnemer van een burgeramendement, dat de drempel haalt, mag dit persoonlijk komen verdedigen tijdens een Kamerdebat. Vanwege de Grondwet blijft minimaal 1 Kamerlid nodig om een burgeramendement daadwerkelijk in te dienen. Bovendien houdt de Tweede Kamer het laatste woord over het aannemen van een amendement. Uiteindelijk is dus nog steeds een meerderheid in de Kamer nodig om een voorstel over te nemen.

Wetsvoorstellen bijsturen

Sneller ziet het burgeramendement als een goede extra manier voor mensen om invloed uit te oefenen. D66 is daarnaast voorstander van het bindend correctief referendum. Het burgeramendement is een aanvulling daarop. Het referendum is een noodrem aan het einde van een wetgevingsproces met een ja of nee tegen het hele wetsvoorstel. En met het burgeramendement kunnen mensen tijdens de behandeling het wetsvoorstel inhoudelijk bijsturen.

Lees hier de D66-initiatiefnota over het burgeramendement.