35300 XVI, nr. 98 - Motie Agema over bewerkstelligen dat veel meer strafzaken inzake meisjesbesnijdenis volgen - Vaststelling begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020

Deze motie werd op 18 november 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Fleur Agema (PVV) i bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat veel meer strafzaken inzake meisjesbesnijdenis volgen en daders met een dubbele nationaliteit, na het uitzitten van hun straf, worden uitgezet, zodat deze weerzinwekkende daad wordt uitgebannen.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 18 november 2019, motie, nr. 98     KST35300XVI98
Motie Agema over bewerkstelligen dat veel meer strafzaken inzake meisjesbesnijdenis volgen
 

2.

Dossier