Handelsraad over EU-handelsbetrekkingen met VS en China

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer) i, gepubliceerd op maandag 18 november 2019.

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Op woensdag 20 november vindt het algemeen overleg plaats van de commissie BuHa-OS i met minister Kaag ter voorbereiding op de Raad Buitenlandse Zaken i Handel van donderdag 21 november in Brussel. Op de agenda staan een aantal actuele onderwerpen. Te beginnen met de hervorming van de WTO, met het oog op de dreigende verlamming van het geschillenbeslechtingssysteem. Ook zal de Raad i stilstaan bij de stand van zaken van de handelsbetrekkingen tussen de EU i en de Verenigde Staten. Vervolgens staat de uitvoering van handelsakkoorden op de agenda, naar aanleiding van het derde jaarverslag over 2018 van de Europese Commissie i over dit onderwerp. Tijdens de lunch zullen de ministers ingaan op de lopende handelsbesprekingen, met de handelsrelatie tussen de EU en China in het bijzonder.

  • 20/11: Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken dd 21 november 2019