Dag van de Ondernemer - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 15 januari 2021
kalender

Dag van de Ondernemer

Met dank overgenomen van E.N.A.J. (Liesje) Schreinemacher i, gepubliceerd op donderdag 14 november 2019.

Nederland kent meer dan één miljoen midden- en kleinbedrijven (MKB) die samen goed zijn voor vier miljoen banen en 25% van de Nederlandse export voor hun rekening nemen. Meer dan genoeg reden om vandaag - op de Dag van de Ondernemer - stil te staan bij hun werk!

Een speciale dag is mooi, maar ondernemen betekent íedere dag hard werken. Hard werken zodat je onderneming draait, kan groeien en succesvol is. Er moet nog veel gebeuren om ervoor te zorgen dat dit ook over de grens kan. Zodat de Nederlandse tandarts ook in Spanje kiezen kan vullen en dat de Zweedse slager zijn producten ook over de grens in Duitsland aan de man kan brengen.

Ondernemen levert niet alleen banen op maar is ook goed voor onze gemeenschappelijke welvaart en ons vermogen te kunnen concurrent in de wereld. Het creëren van Europese en internationale mogelijkheden voor onze ondernemers, MKB en startups is dé rode lijn door mijn werk hier in het Europees Parlement. De komende jaren ga ik me daarom in ieder geval inzetten voor de volgende drie dingen:

  • 1. 
    ‘Twee kanten op’ - De afgelopen jaren hebben buitenlandse investeringen binnen onze interne markt vanuit landen zoals China geleid tot meer welvaart en innovatie. Voor Nederlandse ondernemers is het vaak nog steeds heel lastig zaken te doen in andere landen. Regels zoals het verplicht overdragen van data en technologie, oneerlijke kwaliteitscontroles en regels over eigendom schaden ondermijnen de concurrentiepositie van Europese ondernemingen. Daarom moet de Europese Commissie in onze economische relaties harder inzetten op wederkerigheid. Europa is open voor buitenlandse ‘business’, maar daar moet wel dezelfde openheid van onze partners tegenover staan.
  • 2. 
    Onze markt, onze regels - Binnen Europa gelden terecht strikte regels op het gebied van aanbestedingen en staatssteun. Het is de hoogste tijd dat die regels up-to-date worden gebracht en overeenkomen met de realiteit van de 21ste eeuw, waarin zakendoen vaak over grenzen heen gaat. Door bijvoorbeeld oneerlijke staatssteun mee te laten wegen in onze aanbestedingsregels zorgen we ervoor dat buitenlandse ondernemers zich op onze markt dus aan onze regels houden.
  • 3. 
    Startup licentie - We moeten ons MKB niet overspoelen met regels die niet of nauwelijks uit te voeren zijn en slecht zijn voor hun concurrentiepositie binnen Europa en daarbuiten. Integendeel, we moeten start- en scale-ups helpen om te innoveren en te groeien. Als startups willen uitbreiden naar een andere EU-lidstaat moeten zij zich nu nog opnieuw inschrijven bij de desbetreffende Kamer van Koophandel en juridische vertegenwoordiging zoeken. Ik wil dat er een einde komt aan dit soort administratieve rompslomp door de invoer van een start-up licentie, waarmee startups zich maar één keer hoeven te registreren en direct over de grens aan de slag kunnen.

Heb jij andere zaken waar je tegenaan loopt die op Europees niveau moeten worden opgelost? Laat het me weten! → liesje.schreinemacher@ep.europa.eu