35300 XIII, nr. 12 - Amendement Beckerman/Van Raan over verschuiving middelen voor biomassa naar collectieve zonnepanelen - Vaststelling begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 28 januari 2020
kalender
Dit amendement op het wetsvoorstel Vaststelling begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 werd op 14†november†2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Sandra Beckerman (SP)†i. Het amendement werd naderhand ondertekend door Lammert van Raan (PvdD)†i.
 
De toelichting van de indieners luidt als volgt:
 

De indieners willen met voorliggend amendement bewerkstelligen dat de subsidie voor biomassa wordt ingezet om collectieve zonnepanelen te installeren op daartoe geschikte daken. Biomassa richt meer klimaatschade aan dan het zogenaamd zou oplossen. Dit moet direct stoppen. Deze middelen moeten naar echte schone energie gaan. Huishoudens draaien nu zelf op voor de verduurzaming van hun woning. Met dit amendement komt 700 miljoen euro beschikbaar om in te zetten voor de installatie van collectieve zonnepanelen op de daartoe geschikte daken. De overheid voert de regie, de zonnepanelen worden beheerd door de overheid of een publieke energiemaatschappij. Dit zorgt voor een enorme slag in de verduurzaming van de woningvoorraad, zonder dat huishoudens zich hiervoor in de schulden hoeven te steken. Met dit amendement gaan effectief en rechtvaardig klimaatbeleid hand in hand. Op basis van de reeds afgegeven beschikkingen SDE+ is de verwachting dat in 2020 ongeveer 723 miljoen euro aan SDE+-subsidie zal worden betaald voor biomassa-projecten, op een totaal van ruim 1,6 miljard euro aan SDE+-subsidie. Door deze middelen te verschuiven van biomassapro-jecten naar een investering in collectieve zonnepanelen beoogt de indiener een effectievere CO2-reductie te bewerkstelligen.

 

Inhoudsopgave

1.

Documenten

2 14†november†2019, amendement, nr. 12     KST35300XIII12
Amendement Beckerman/Van Raan ter vervanging van nr. 11 over verschuiving middelen voor biomassa naar collectieve zonnepanelen
 

2.

Dossier