Veelgestelde vragen over biomassa - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 25 mei 2020
kalender

Veelgestelde vragen over biomassa

Met dank overgenomen van GroenLinks (GL) i, gepubliceerd op maandag 4 november 2019.

Drie veelgestelde vragen en antwoorden over biomassa.

Is GroenLinks voor of tegen biomassa?

GroenLinks is tegen het gebruik van hele bomen of bossen als biomassa, en we willen ook geen soja of palmolie als biomassa. Daarnaast vinden we dat de miljardensubsidie die Nederland geeft aan het opwekken van elektriciteit met biomassa beter ingezet kan worden om kolencentrales te sluiten. Dat is veel beter voor het klimaat en bovendien kunnen we elektriciteit veel duurzamer opwekken met bijvoorbeeld windmolens.

Of GroenLinks voor of tegen gebruik van biomassa als energiebron is, heeft te maken met het soort biomassa, waarvoor de biomassa wordt gebruikt en de hoeveelheid beschikbare biomassa.

GroenLinks wil biomassa alleen inzetten op plekken waar het moeilijk is om duurzame alternatieven te gebruiken. Het is bijvoorbeeld moeilijk om schepen op elektriciteit te laten varen, daar is biomassa dus een duurzamer alternatief dan olie. Lees hier ons standpunt terug.

Waarom steunt GL lokale biomassacentrales?

Ook hier geldt dat GroenLinks soms voor en soms tegen is afhankelijk van waar de biomassa vandaan komt en waar de energie voor gebruikt worden. GroenLinks wil in ieder geval niet dat de centrales gebruikt worden om elektriciteit op te wekken. Als er wel een biomassacentrale komt, bijvoorbeeld om via een warmtenet onze huizen te verwarmen, dan dringen onze lokale bestuurders erop aan dat de biomassa duurzaam is en er dus geen hele bomen of bossen gebruikt worden. En we zorgen ervoor dat de gezondheid van de omwonenden niet geschaad wordt.

Waarom hoor GroenLinks zo weinig over biomassa?

GroenLinks wil dat de miljardensubsidie die nu gebruikt wordt om met biomassa elektriciteit op te wekken stopt. Met het vrijgekomen geld kunnen we dan de kolencentrales sluiten. Dat is veel beter voor het klimaat en dus een veel betere besteding van ons geld.