Geleidende brief - Initiatiefnota van het lid Van Raan over: “Een belasting op het slachten van dieren”

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 35326 - Initiatiefnota van het lid Van Raan over: “Een belasting op het slachten van dieren”.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Initiatiefnota van het lid Van Raan over: “Een belasting op het slachten van dieren”; Geleidende brief; Geleidende brief
Document­datum 04-11-2019
Publicatie­datum 04-11-2019
Nummer KST353261
Kenmerk 35326, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-2020

35 326

Initiatiefnota van het lid Van Raan over: «Een belasting op het slachten van dieren»

Nr. 1

GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 november 2019

Hierbij bied ik u aan de initiatiefnota «Een belasting op het slachten van dieren».

Van Raan

kst-35326-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 326, nr. 1


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.