Reactie op doorrekeningen klimaatplannen

Met dank overgenomen van R.K. (Carla) Dik-Faber i, gepubliceerd op vrijdag 1 november 2019, 15:45.

Dit kabinet werkt aan een economie die veel meer rekening houdt met de draagkracht van de aarde. De ChristenUnie vindt dat belangrijk: we nemen onze verantwoordelijkheid voor de schepping en voor volgende generaties. Tegelijkertijd willen we dat iedereen in onze samenleving dit mee kan maken en dat we rekening houden met mensen met een smalle beurs.

De doorrekeningen van de klimaatplannen laten zien dat de doelen voor CO2-reductie steeds dichterbij komen. We zetten grote stappen in de goede richting, maar zijn er nog niet. Daarom is het goed dat er een versnelling komt voor zon op dak, iets waar de ChristenUnie altijd op heeft aangedrongen. Ik vertrouw erop dat we de komende tijd die stappen zullen zetten die ertoe leiden dat we de doelstellingen van Parijs gewoon wél gaan halen.