VVD keert zich in Senaat tegen tweede lezing door Verenigde Vergadering

woensdag 30 oktober 2019, 9:13

DEN HAAG (PDC i) - De VVD i keert zich tegen aantasting van de rol van de Eerste K verenigde vergadering amer bij de tweede lezing van een grondwetsherziening. Het kabinet wil, net als de Staatscommissie, dat de tweede lezing in Verenigde Vergadering i gaat plaatsvinden. Dat verkleint de invloed van de Eerste Kamer(leden). Tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer kwam het rapport van de Staatscommissie parlementair stelsel i verder slechts beperkt aan de orde.

SGP en OSF i maken zich zorgen over terugkeer naar het kiesstelsel voor de Eerste Kamer van vóór 1983. Daardoor zal verkiezing in twee helften gaan plaatsvinden en dat verdubbelt de kiesdrempel. Kleine partijen dreigen daarvan de dupe te worden.

SGP'er Peter Schalk i kwam met een motie waarin de regering wordt gevraagd te wachten met verdere stappen tot uitvoering van de aanbevelingen van de Staatscommissie. Er zou eerst een debat over moeten worden gevoerd in beide Kamers.

Bron: www.eerstekamer.nl