35300 B, nr. 7 - Amendement Van Raak/Hijink over een extra miljard naar gemeenten - Vaststelling begroting gemeentefonds 2020 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 28 januari 2020
kalender
Dit amendement op het wetsvoorstel Vaststelling begroting gemeentefonds 2020 werd op 29 oktober 2019 ingediend door de Tweede Kamerleden Ronald van Raak (SP) i en Maarten Hijink (SP) i.
 
De toelichting van de indieners luidt als volgt:
 

Dit amendement maakt een miljard euro extra vrij voor gemeenten in 2020, dat wordt betaald uit het forse begrotingsoverschot van 2019. Bij de Najaarsnota kan een en ander hiervoor geregeld worden. Naast de nadelige gevolgen van de trap-op-trap-afsystematiek en de onderuitputting hebben gemeenten ook te maken met gevolgen van de geplande bezuiniging omdat gemeenten moesten fuseren, waarbij de maatregel niet doorging maar de bezuiniging bleef staan (de zogenaamde opscha-lingskorting) en verschillende specifieke bezuinigingen op onder andere het sociaal domein. Dit amendement beoogt (een deel van) deze bezuinigingen te repareren, zodat gemeenten niet of minder hoeven te bezuinigen op bijvoorbeeld jeugdzorg, daklozenopvang, publieke voorzieningen als zwembaden, etc.

 

Inhoudsopgave

1.

Documenten

2 29 oktober 2019, amendement, nr. 7     KST35300B7
Amendement Van Raak/Hijink over een extra miljard naar gemeenten
 

2.

Dossier