Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) donderdag 17 oktober 2019 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 12 december 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 17 oktober 2019

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Volgcommissie(s):

EU

i.v.m. agendapunt

22, 24, 25

 

I&W

i.v.m. agendapunt

13

 

J&V

i.v.m. agendapunt

4

 

OCW

i.v.m. agendapunt

33

Document:    Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 17

oktober 2019

Brievenlijst

 • 1. 
  Agendapunt:    Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)

Wet- en regelgeving

 • 2. 
  Agendapunt:    Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2020)

Zaak:    Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 4

september 2019

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2020) - 35275

Besluit:    In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag. Inbreng geleverd op

2 oktober 2019.

Zaak:    Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W.

Koolmees - 27 september 2019 Tweede nota van wijziging - 35275-6 Besluit:    Ter informatie.

 • 3. 
  Agendapunt:    Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in

verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet en het verhogen van de toetredingsleeftijd

Zaak:    Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 30

september 2019

Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet en het verhogen van de toetredingsleeftijd - 35294

Besluit:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 6 november 2019 om 14.00 uur.

 
 • 4. 
  Agendapunt:

Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

Zaak:

Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 16 september 2019

Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) - 35287

Besluit:

Inbrengdatum voor het verslag reeds vastgesteld op 30 oktober 2019 om 14.00 uur.

Noot:

 • • 
  In de procedurevergadering van 1 oktober 2019 is verzocht om na te gaan wanneer de nog te ontvangen lagere regelgeving voortvloeiende uit het wetsvoorstel aan de Kamer zal worden aangeboden.
 • • 
  De minister SZW streeft ernaar de internetconsultatie van de concept lagere regelgeving medio november open te stellen. De concept lagere regelgeving is daarmee openbaar.

Volgcommissie(s):

J&V

 • 5. 
  Agendapunt:

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene

Rekenkamer, A.P. Visser - 2 oktober 2019

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 35300-XV-4

Besluit:

Betrekken bij de begrotingsbehandeling SZW 2020.

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene

Rekenkamer, A.P. Visser - 3 oktober 2019

Erratum bij de aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van het

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 35300-XV-5

Besluit:

Betrekken bij de begrotingsbehandeling SZW 2020.

Zaak:

Begroting - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 17 september 2019

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 - 35300-XV

Besluit:

Noot:

Ter informatie.

 • • 
  Inbrengdatum feitelijke vragen reeds vastgesteld op 16 oktober 2019 om 14.00 uur.
 • 6. 
  Agendapunt:

Beantwoording op vragen commissie over ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Kamerstuk 35074-69)

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees -8 oktober 2019

Beantwoording vragen commissie over ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs - 35074-71

Besluit:

Betrokken bij het VSO ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten door Intermediairs (35 074, nr. 69) op 10 oktober 2019.

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees -16 september 2019

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs - 35074-69

Besluit:

Ter informatie.

 • 7. 
  Agendapunt:

Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Evaluatie Wet aanpak schijnconstructies

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees -2 oktober 2019

Besluit:

Evaluatie Wet aanpak schijnconstructies - 2019Z18625

Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid.

 • 8. 
  Agendapunt:

Planning uitwerking pensioenakkoord ("roadmap")

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees -7 oktober 2019

Besluit:

Planning uitwerking pensioenakkoord ("roadmap") - 32043-499

Geagendeerd voor het algemeen overleg Pensioenonderwerpen op 16 oktober 2019.

 • 9. 
  Agendapunt:

Aanbieding Staat van eerlijk werk 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees -7 oktober 2019

Besluit:

Staat van eerlijk werk 2019 - 29544-950

Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid.

 • 10. 
  Agendapunt:

Reactie op CPB onderzoek "Inkomensongelijkheid naar migratieachtergrond"

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees -9 oktober 2019

Reactie op CPB onderzoek "Inkomensongelijkheid naar migratieachtergrond" -29544-951

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op 5 november 2019 om 14.00 uur

 • 11. 
  Agendapunt:

Vertrouwelijke briefing casuďstiek Taskforce Problematisch gedrag en ongewenste buitenlandse financiering

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees -10 oktober 2019

Besluit:

Vertrouwelijke briefing casuďstiek Taskforce Problematisch gedrag en ongewenste buitenlandse financiering - 2019Z19337

De commissie gaat in op het aanbod van de minister om een besloten en vertrouwelijke briefing te verzorgen nadat de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beďnvloeding uit onvrije landen (POCOB) haar rapport heeft voltooid.

 • 12. 
  Agendapunt:

Reactie op meerdere verzoeken over pensioenonderwerpen

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees -14 oktober 2019

Besluit:

Reactie op meerdere verzoeken over pensioenonderwerpen - 2019Z19635 Agenderen voor het algemeen overleg Pensioenonderwerpen op 16 oktober 2019.

 • 13. 
  Agendapunt:

Scheepsbouw en zeescheepvaart

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees -14 oktober 2019

Besluit:

Scheepsbouw en zeescheepvaart - 2019Z19584

Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid.

Besluit:

De commissie stemt in met het verzoek van het lid Remco Dijkstra (VVD) om deze brief, die mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de Kamer is gestuurd, ook te agenderen voor het algemeen overleg Maritiem op 6 november 2019.

Volgcommissie(s):

I&W

 • 14. 
  Agendapunt:

Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Beleidsreactie op Gezondheidsraad-advies Langer Doorwerken

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 2 oktober 2019

Besluit:

Beleidsreactie op Gezondheidsraad-advies Langer Doorwerken - 29544-949 Agenderen voor het algemeen overleg Pensioenonderwerpen op 16 oktober 2019.

 • 15. 
  Agendapunt:

Aanbieding TNO-rapport Aanknopingspunten voor differentiatie in risico's van werkzaamheden met asbest ten behoeve van beheersregimes

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 7 oktober 2019

Besluit:

TNO-rapport 'Aanknopingspunten voor differentiatie in risico's van werkzaamheden met asbest ten behoeve van beheersregimes' - 25834-164 Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Arbeidsomstandigheden/Handhaving.

 • 16. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het bericht ’De economie floreert, maar het aantal daklozen was nog nooit zo hoog in Nederland'

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 9 oktober 2019

Besluit:

Reactie op verzoek commissie over het bericht *De economie floreert, maar het aantal daklozen was nog nooit zo hoog in Nederland' - 2019Z19236

Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Armoede- en schuldenbeleid.

 • 17. 
  Agendapunt:

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Reactie op de motie van de leden Van Kent en Gijs van Dijk (over de Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) (Kamerstuk 25883-360)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 27 september 2019

Reactie op de motie van de leden Van Kent en Gijs van Dijk over de Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) - 25883-363

Besluit:

Betrokken bij de stemmingen over de gewijzigde motie van de leden Van Kent en Gijs van Dijk over werkgevers actief stimuleren om de RI&E-plicht na te komen (Kamerstuk 25883-360) op dinsdag 1 oktober 2019.

 • 18. 
  Agendapunt:

Onderzoek VNG naar verwerking IB-signalen bij gemeenten

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 2 oktober 2019

Besluit:

Onderzoek VNG naar verwerking IB-signalen bij gemeenten - 17050-590 Betrokken bij het algemeen overleg Uitvoering sociale zekerheid op 9 oktober 2019.

 • 19. 
  Agendapunt:

Nadere uitwerking ambities voor het reduceren van kinderarmoede

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 2 oktober 2019

Nadere uitwerking ambities voor het reduceren van kinderarmoede - 24515494

Besluit:

Betrokken bij het algemeen overleg Armoede- en schuldenbeleid op 10 oktober 2019.

 • 20. 
  Agendapunt:

Stand van zaken nieuwe herbeoordelingen UWV

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees -7 oktober 2019

Besluit:

Stand van zaken nieuwe herbeoordelingen UWV - 26448-627

Betrokken bij het algemeen overleg Uitvoering sociale zekerheid op 9 oktober 2019.

 • 21. 
  Agendapunt:

Voortgang implementatie Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en Verbreding beslagregister

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 8 oktober 2019

Besluit:

Voortgang implementatie Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en Verbreding beslagregister - 2019Z19146

Betrokken bij het algemeen overleg Armoede- en schuldenbeleid op 10 oktober 2019.

 • 22. 
  Agendapunt:

Europese aangelegenheden

Geannoteerde agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) van 24 oktober 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees -7 oktober 2019

Geannoteerde agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) van

24 oktober 2019 - 21501-31-538

Besluit:

Geagendeerd voor het algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 24 oktober 2019 op 16 oktober 2019.

Volgcommissie(s):

EU

 • 23. 
  Agendapunt:

EC consultatie betreffende de evaluatie van de Richtlijn 2006/54 i over gelijke beloning tussen mannen en vrouwen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 10 oktober 2019

Besluit:

EC consultatie betreffende de evaluatie van de Richtlijn 2006/54 i over gelijke beloning tussen mannen en vrouwen - 21501-31-539

Agenderen voor het algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 24 oktober 2019 op 16 oktober 2019.

 • 24. 
  Agendapunt:

Lijst met nieuwe EU-voorstellen eind september 2019/ begin oktober 2019

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, M.E. Esmeijer - 10 oktober 2019

Lijst met nieuwe EU-voorstellen eind september 2019/ begin oktober 2019 -2019Z19261

Besluit:

Noot:

Instemmen met de in de stafnotitie opgenomen behandelvoorstellen.

 • • 
  Eén van de behandelvoorstellen betreft het verzoek om een

Volgcommissie(s):

kabinetsappreciatie van het verslag over de toepassing en tenuitvoerlegging van Richtlijn 2014/67 i/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van Richtlijn 96/71/EG i betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 i betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt ("de IMI-verordening").

EU

 • 25. 
  Agendapunt:

EU-stafnotitie - Planning werkbezoek Brussel

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 10 oktober 2019

EU-stafnotitie - Planning werkbezoek Brussel - 2019Z19299

Besluit:

Via een email-inventarisatie kunnen leden zich aanmelden voor deelname aan het werkbezoek aan Brussel op 20 januari 2020.

Volgcommissie(s):

EU

 

Brieven van overige bewindspersonen

Geen agendapunten

Overig

 • 26. 
  Agendapunt:    Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid (stand van zaken per 10 oktober 2019)

Besluit:    Ter informatie.

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)

 • 1. 
  Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35049)
 • 2. 
  Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong (35213)

Plenaire debatten:

 • 1. 
  Debat over het 'exposen' van vrouwen (aangevraagd door het lid Becker (VVD), bij de RvW van 8 maart 2018)
 • 2. 
  Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
 • 3. 
  Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)
 • 4. 
  Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
 • 5. 
  Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
 • 6. 
  Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
 • 7. 
  Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019)
 • 8. 
  Debat over de hardnekkige werkloosheid onder statushouders (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 10 september 2019)
 • 9. 
  Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 12 september 2019)
 • 10. 
  Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)
 • 11. 
  Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 9 oktober 2019)

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:

 • 1. 
  Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (aangevraagd door het lid Lagin (SP), bij de RvW van 2 oktober 2018)
 • 2. 
  Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 december 2018)
 • 3. 
  Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
 • 4. 
  Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 5 maart 2019)
 • 5. 
  Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor

export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 maart 2019)

 • 6. 
  Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
 • 7. 
  Dertigledendebat over het bericht breed moratorium schulden dode letter (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 28 maart 2019)
 • 8. 
  Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)

VAO's/VSO's

 • 27. 
  Agendapunt:    Geplande algemeen overleggen en wetgevingsoverleg

Besluit:    Ter informatie.

 • • 
  AO Raad WSB van 24 oktober 2019 - 16 oktober 2019, 10.30-12.30 uur
 • • 
  AO Pensioenonderwerpen - 16 oktober 2019, 13.00-17.00 uur
 • • 
  AO Kinderbijslag en kindgebonden budget - 31 oktober 2019, 10.00-14.00 uur
 • • 
  AO Arbeidsongeschiktheid - 7 november 2019, 10.00-13.00 uur
 • • 
  WGO Intergratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikerl 13 van de begroting SZW 2020) - 18 november 2019, 16.00-19.00 uur
 • • 
  AO Raad WSB van 10 december 2019 - 4 december 2019, 13.00-15.00 uur
 • 28. 
  Agendapunt:    Ongeplande algemeen overleggen

Besluit:    Ter informatie.

 • 29. 
  Agendapunt:    Uitkomst email-inventarisatie - Deelname werkbezoek aan een

tuinbouwbedrijf op 6 december 2019

Besluit:    Wegens onvoldoende aanmeldingen zal het werkbezoek aan een

tuinbouwbedrijf op 6 december 2019 geen doorgang vinden.

 • • 
  Het volgende lid heeft zich aangemeld: Weverling (VVD).
 • 30. 
  Agendapunt:    Uitkomst email-inventarisatie - Deelname technische briefing ARK over

aandachtspunten bij de begroting SZW op 15 oktober 2019, 17.3018.30 uur

Besluit:    Wegens onvoldoende aanmeldingen zal de technische briefing geen doorgang

vinden.

 • • 
  De volgende leden hadden zich aangemeld: Tielen (VVD), Peters (CDA) en Renkema (GroenLinks).
 
 • 31. 
  Agendapunt:

Openbaarmaking van het eindverslag "Zicht op schulden" van het programma Schulden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M.R.J. Rog (CDA) - 2 oktober 2019

Openbaarmaking van het eindverslag "Zicht op schulden" van het programma Schulden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid -24515-493

Besluit:

Noot:

Ter informatie.

 • • 
  In de procedurevergadering van 1 oktober 2019 is ingestemd met de inhoud van het eindverslag 'Zicht op schulden'. Tevens is ingestemd met het verzoek om een kabinetsappreciatie (waarmee het verslag gelijk openbaar werd).
 • 32. 
  Agendapunt:

Bespreking voortzetting algemeen overleg Armoede- en schuldenbeleid d.d. 10 oktober 2019

Besluit:

Voortzetting algemeen overleg Armoede- en schuldenbeleid op 7 november 2019, 15.00-17.00 uur.

 • 33. 
  Agendapunt:

Aanbieding voortgangsrapportage 'Leven lang ontwikkelen' van SER

Zaak:

Brief derden - Sociaal-Economische Raad (SER) te Den Haag - 2 oktober 2019 Aanbieding voortgangsrapportage 'Leven lang ontwikkelen' van SER -2019Z18747

Besluit:

De commissie gaat in op het aanbod van de SER om een technische briefing over de voortgangsrapportage 'Leven lang ontwikkelen' te verzorgen. Via een email-inventarisatie kunnen leden zich aanmelden voor deelname aan deze technische briefing.

Volgcommissie(s):

OCW

 • 34. 
  Agendapunt:

Verzoek kabinetsreactie brief van de VNG/ Divosa over de positie van de (lagere)middeninkomens.

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) -10 oktober 2019

Besluit:

Verzoek kabinetsreactie brief van de VNG/ Divosa over de positie van de (lagere)middeninkomens. - 2019Z19407

Verzoek wordt gehonoreerd. De minister van SZW wordt verzocht een reactie te geven op de brief van de VNG/Divosa over de positie van de (lagere) middeninkomens.

 • 35. 
  Agendapunt:

Rondvraag

Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over onderzoek naar ouderenregelingen d.d. 13 november 2019

Zaak:

Brief derden - Algemene Rekenkamer te Den Haag - 14 oktober 2019

Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over onderzoek naar ouderenregelingen d.d. 13 november 2019 - 2019Z19705

Besluit:

De commissie gaat in op het aanbod van de Algemene Rekenkamer om een besloten technische briefing over ouderenregelingen te verzorgen op 13 november 2019. Via een email-inventarisatie kunnen leden zich aanmelden voor deelname aan deze technische briefing.

 • 36. 
  Agendapunt:

Verzoek om het UWV een technische briefing te laten verzorgen over ICT, in het bijzonder de IV-transitie en het UWV Informatieplan 20192023

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H.M. Palland (CDA) - 16 oktober 2019

Verzoek om het UWV een technische briefing te laten verzorgen over ICT, in het bijzonder de IV-transitie en het UWV Informatieplan 2019-2023 -2019Z19813

Besluit:

Verzoek wordt gehonoreerd. Via een email-inventarisatie kunnen leden zich aanmelden voor een technische briefing door het UWV over ICT, in het bijzonder de IV-transitie en het UWV Informatieplan 2019-2023.

Noot:

 • • 
  Technische briefing plannen na de begrotingsbehandeling SZW 2020 (december 2019).
 • 37. 
  Agendapunt:

Verzoek om een extra algemeen overleg Pensioenonderwerpen in te plannen in november 2019

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.H.M. Smeulders (GroenLinks) - 16 oktober 2019

Verzoek om een extra algemeen overleg Pensioenonderwerpen in te plannen in november 2019 - 2019Z19817

Besluit:

Noot:

Verzoek wordt gehonoreerd.

 • • 
  Algemeen overleg Pensioenonderwerpen wordt gepland op 21 november 2019 van 13.00-16.00 uur.
 • 38. 
  Agendapunt:

BESLOTEN GEDEELTE VAN DE VERGADERING

 • 39. 
  Agendapunt:

Voorstel invulling rapporteurschap begroting 2020

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 10 oktober 2019

Rapporteurschap begroting 2020 - 2019Z19313

Besluit:

De commissie stemt in met de in de stafnotitie vermelde beslispunten.

Griffier:

M.E. Esmeijer

Activiteitnummer:

2019A04408

10


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.